Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Identification number: 1401
University e-mail: anna.bandlerova [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Faculty of European Studies and Regional Development
professor CSc./PhD. - Department of Law (FESRD)
Chief official - Department of Law (FESRD)
Vice-dean - Faculty of European Studies and Regional Development
 
External colleague - Faculty of Economics and Management (SUA)

Contacts     Lesson     Projects     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Market for Rent of Agricultural Land in Selected Villages of the Nitra Region
Written by (author): Ing. Lucia Chlebecová
Department: Department of Law (FESRD)
Thesis supervisor: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Opponent:prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Trh s nájmom poľnohospodárskej pôdy vo vybraných obciach nitrianskeho regiónu
Summary:Diplomová práca sa zaoberá nájmom poľnohospodárskej pôdy vo vybraných obciach nitrianskeho regiónu, konkrétne Jarok a Veľké Zálužie. Hlavným cieľom práce je analýza nájomných vzťahov k poľnohospodárskej pôde vo vybraných obciach nitrianskeho regiónu. V prvej časti sa nachádza súčasná teoretická problematika danej témy. V praktickej časti sa pomocou stanovenia parciálnych cieľov vytvoril dotazník na získanie informácií o súčasnom stave nájmu poľnohospodárskej pôdy na vo vybraných obciach. Na dotazník odpovedalo 60 subjektov dokopy z oboch obcí, ktorí sa zaoberajú poľnohospodárskou výrobou. Získané informácie boli štatisticky spracované a vyhodnotené. Výsledky diplomovej práce poukazujú na to, že vo vybraných obciach poľnohospodárske podniky uprednostňujú nájom pôdy pred jej kúpou a dĺžka nájmu pôdy vplýva na výšku nájomného.
Key words:poľnohospodárska pôda, nájom poľnohospodárskej pôdy , nájomné vzťahy, trh s nájmom pôdy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited