Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Identification number: 1401
University e-mail: anna.bandlerova [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Faculty of European Studies and Regional Development
professor CSc./PhD. - Department of Law (FESRD)
Chief official - Department of Law (FESRD)
Vice-dean - Faculty of European Studies and Regional Development
 
External colleague - Faculty of Economics and Management (SUA)

Contacts     Lesson     Projects     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Agricultural Land Protection in Selected EU Countries
Written by (author): Ing. Jozef Savara
Department: Department of Law (FESRD)
Thesis supervisor: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ochrana poľnohospodárskej pôdy vo vybraných štátoch EU
Summary:Diplomová práca sa zaoberá témou ochrany poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách Európskej únie. V prvej časti práce sme objasnili a definovali základné pojmy ako sú pôda, poľnohospodárska pôda, jej špecifiká a vlastnosti. Rovnako sme sa zaoberali opisom funkcií pôdy a jej významom pre spoločnosť. Taktiež sme opísali nástroje, ktoré pomáhajú k ochrane poľnohospodárskej pôdy a rizikové faktory, ktoré ju ohrozujú. Popísali sme tiež princíp ochrany poľnohospodárskej pôdy v rámci EU pomocou Spoločnej poľnohospodárskej politiky. V druhej časti sme sa venovali ochrane poľnohospodárskej pôdy už vo vybraných štátoch, ktorými sú Slovenská republika a Česká republika. Opísali sme pôdny fond oboch krajín, jeho rozlohu, druhy pozemkov a zmeny pôdneho fondu v období rokov 2011-2019. Analyzovali a porovnávali sme zákonné opatrenia, ktoré chránia poľnohospodársky pôdny fond v týchto krajinách. Analyzovali sme zákonný rámec týkajúci sa odňatia poľnohospodárskej pôdy a jej využitie na nepoľnohospodárske účely. Po analýze sme porovnali tieto zákonné rámce, ktoré majú veľa spoločných čŕt.
Key words:pôda, poľnohospodárska pôda, ochrana pôdy, kvalita pôdy, pôdny fond

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited