Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Identifikační číslo: 1401
Univerzitní e-mail: anna.bandlerova [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
profesorka CSc./PhD. - Katedra práva (FEŠRR)
Proděkanka - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Vedoucí pracoviště - Katedra práva (FEŠRR)
 
Externí spolupracovnice - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Orgány     Vedené práce     

Omezit na:rok zahájení: rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

StavPoř.Název projektuGarantDruhOficiální roleOdkdyDokdy
1 Agrárne právo EÚA. BandlerováJean Monetgarant01.09.201131.08.2014
2 Dynamizovanie mládeže pre sociálne inovácieA. BandlerováErasmus+ KA2 Strategické partnerstvágarant01.02.201501.02.2015
3 Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2014/15A. BandlerováErasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovgarant01.06.201430.09.2015
4 Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2016/17A. BandlerováErasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovgarant01.06.201630.09.2017
5 Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2017/18A. BandlerováErasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovgarant01.06.201730.09.2018
6 Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2018/19A. BandlerováErasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovgarant01.06.201830.09.2019
7 Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2015/16A. BandlerováErasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovgarant01.06.201530.09.2016
8 Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2015/16, 2016/17 s partnerskými krajinami (mimo EÚ)A. BandlerováErasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovgarant01.06.201531.07.2017
9 Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2016/17, 2017/18 s partnerskými krajinami (mimo EÚ)A. BandlerováErasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovgarant01.06.201631.07.2018
10 Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2017/18, 2018/19 s partnerskými krajinami (mimo EÚ)A. BandlerováErasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovgarant01.06.201731.07.2019
11 Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2018/19, 2019/20 s partnerskými krajinami (mimo EÚ)A. BandlerováErasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovgarant01.06.201831.07.2020
12 Európska univerzita obchodu a podnikaniaA. BandlerováMultilaterárna spoluprácagarant01.09.201931.08.2022
13 EU-US Double Degree in Rural Development and Agricultural EconomicsA. BandlerováEU-US Atlantisgarant01.10.200830.09.2012
14 FORWARD NITRA 2014 - medzinárodná vedecká konferenciaA. BandlerováSmall Grants STOP!!!garant01.11.201430.04.2015
15 Implementácia skúseností krajín V4 v rozvoji podnikania - šanca pre UkrajinuA. BandlerováStrategic Grantsgarant01.09.201531.08.2016
16 Inovácia a posilnenie vzdelávacích kapacít v agrárnom práveA. BandlerováErasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniagarant15.11.201814.11.2021
17 Inovácia a posilnenie vzdelávacích kapacít v agrárnom práve v krajinách Latinskej AmerikyA. BandlerováErasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniagarant15.11.201914.11.2022
18 Inovatívne aspekty medzinárodného odborného vzdelávania vo vzťahu k požiadavkám trhu práceA. BandlerováErasmus+ KA2 Strategické partnerstvágarant01.09.201431.08.2016
19 International Master of Science in Rural DevelopmentA. BandlerováErasmus Mundusgarant01.10.200430.09.2010
20 International Master of Science in Rural DevelopmentA. BandlerováErasmus Mundusgarant01.10.201030.09.2015
21 Inžiniersky program pre poľnohospodárskych technikov v agrosektore UzbekistanuA. BandlerováErasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniagarant15.10.201514.10.2017
22 Komunita podporujúca prenos poznatkov s cieľom užšie prepojiť výskum, inovácie a obchodnú sféru.P. BielikFP7riešiteľ01.10.201301.04.2016
23 Kvalita potravín pre EurópuA. BandlerováErasmus+ KA2 Strategické partnerstvágarant01.09.201831.08.2021
24 Kvalitné potraviny pre EurópuA. BandlerováJean Monetgarant01.09.201931.08.2022
25 Mapovanie a predvídanie kapacít výskumu v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstvaA. BandlerováFP6garant01.01.200631.12.2007
26 Medzinárodná spolupráca univerzít v oblasti ochrany pôdy v Európskych a Ázijských krajináchA. BandlerováErasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniagarant15.10.201514.01.2019
27 Medzinárodné inžinierske štúdium v rozvoji vidiekaA. BandlerováErasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovgarant21.09.201520.09.2019
28 Medzinárodné inžinierske štúdium v rozvoji vidiekaA. BandlerováErasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovgarant01.09.201831.08.2021
29 Medzinárodné inžinierske štúdium v rozvoji vidiekaA. BandlerováErasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovgarant01.09.201931.08.2022
30 Medzinárodný inžiniersky program v oblasti rozvoja vidieka a poľnohospodárskej ekonomiky v EÚ a Kórejskej republikeA. BandlerováBilaterálna spoluprácagarant01.09.201531.08.2018
31 Modern Agriculture in Central and Eastern EuropeA. BandlerováFP6garant09.03.200601.04.2010
32 Nástroj riadenia pre zlepšenie a ochranu európskych vidieckych regiónovA. BandlerováInterreggarant01.03.201728.02.2021
33 Nástroj riadenia pre zlepšenie a ochranu európskych vidieckych regiónovA. BandlerováInterreggarant01.03.201828.02.2022
34 Pôdna politika EU - Cesta k udržateľnej EurópeA. BandlerováJean Monetgarant01.09.201331.08.2016
35 Reforma a modernizácia obsahu vzdelávania s cieľom posilnenia udržateľného rozvoja a výroby potravín vo vidieckych oblastiach západného BalkánuA. BandlerováErasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniagarant15.10.201616.10.2016
36 Reforma a modernizácia obsahu vzdelávania s cieľom posilnenia udržateľného rozvoja a výroby potravín vo vidieckych oblastiach západného BalkánuA. BandlerováErasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniagarant15.10.201714.10.2020
37 Rizikové faktory potravinového reťazca - európska dimenziaA. BandlerováJean Monetgarant01.09.201931.08.2020
38 Rozvoj medzinárodnej spolupráce za účelom transferu a implementácie výsledkov výskumu a vývoja do vzdelávacích programovA. BandlerováOP Ľudské zdrojegarant01.04.201331.03.2015
39 Rozvojové vzdelávanie pre vysokoškolské komunity a európsku mládež v rámci rozvoja medzinárodnej spolupráce (EUROP-EYD 2015)A. BandlerováEuropeAidgarant01.11.201401.11.2017
40 Sieť na podporu udržateľného pôdneho manažmentuA. BandlerováJean Monetnavrhovateľ01.09.201531.08.2018
41 Spoločné európske doktorandské štúdium v oblasti inovatívnych riešení na podporu výziev vidiekaA. BandlerováHorizontgarant01.09.201731.08.2021
42 Spoločné európske doktorandské štúdium zamerané na vplyv inovácií na vidiecke oblastiA. BandlerováHorizontgarant01.09.201831.08.2021
43 Stredoeurópska iniciatíva na ochranu pôdyA. BandlerováJean Monetgarant01.09.201501.09.2015
44 Support for farmers cooperativesA. BandlerováEC Tender (Tender Európskej komisie)garant29.12.201029.11.2012
45 Štrukturálne zmeny podnikateľských subjektov v poľnohospodárstve po roku 1990 v krajinách Vyšehradskej štvorkyA. BandlerováVEGAgarant01.01.200731.12.2009
46 Štúdia uskutočniteľnosti vytvorenia efektívnych sietí na podporu malých a stredných podnikov so zameraním na poľnohospodárskych prvovýrobcov a spracovateľov v NSKA. BandlerováZmluva o dielogarant01.11.201530.11.2015
47 Training on European standards for ecological agricultural productionA. BandlerováLeonardo da Vincigarant01.10.200630.09.2008
48 Transformácia poľnohospodárskej pôdy ako sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho zabezpečenia vidieckych oblastí po pozemkovej reforme na Slovensku a v Čínskej ľudovej republikeA. BandlerováAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠgarant01.01.201831.12.2019
49 Transformácia poľnohospodárskej pôdy ako sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho zabezpečenia vidieckych oblastí po pozemkovej reforme na Slovensku a v Čínskej ľudovej republikeA. BandlerováAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠgarant01.01.201631.12.2017
50 Transverzálne podnikateľské zručnosti pre oblasť bezpečnosi potravínA. BandlerováErasmus+ KA2 Strategické partnerstvágarant23.03.201524.03.2015
51 Usmerňujúce metodiky pre inovatívne vzdelávanie a vyučovanie v inštitúciách vysokoškolského vzdelávaniaA. BandlerováErasmus+ KA2 Strategické partnerstvágarant01.09.201931.08.2021
52 Vidiek v krajinách východnej Európy- Vyšehrádska skupina 25 rokov po transformáciiA. BandlerováStandard Grants STOP!!!garant01.09.201531.08.2016
53 Vyšehradská iniciatíva k ochrane pôdyA. BandlerováStandard Grants STOP!!!garant01.09.201431.08.2015
54 Vyšehradská iniciatíva k ochrane pôdyA. BandlerováStandard Grants STOP!!!garant01.01.201731.12.2017
55 Zavádzanie vzdelávacej metódy problem-based learning do odbornej prípravy expertov v oblasti manažmentu životného prostredia a poľnohospodárskych technológiíA. BandlerováErasmus+ KA2 Strategické partnerstvágarant01.09.201831.08.2020
56 Zavádzanie vzdelávacej metódy problem-based learning do odbornej prípravy expertov v oblasti manažmentu životného prostredia a poľnohospodárskych technológiíA. BandlerováErasmus+ KA2 Strategické partnerstvágarant01.09.201931.08.2021
57 Zvýšenie efektívnosti poľnohospodárskej produkcie v Slovenskej republike prostredníctvom výrobných faktorovA. BandlerováVšeobecné výzvygarant01.07.201730.06.2021

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýřešený
Neaktivní stavy:ukončenýzamítnutý