Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Identifikační číslo: 1401
Univerzitní e-mail: anna.bandlerova [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
profesorka CSc./PhD. - Katedra práva (FEŠRR)
Vedoucí pracoviště - Katedra práva (FEŠRR)
 
Externí spolupracovnice - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

     
     
Projekty
     Orgány     Vedené práce
     

Omezit na:rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

StavPoř.Název projektuGarantDruh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
1
 Agrárne právo EÚ
Jean Monnet
garant
01.09.2011
31.08.2014
2A. Bandlerová
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant
01.02.2015
01.02.2015
3
A. BandlerováErasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
garant
01.06.2014
30.09.2015
4
 Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2016/17
A. Bandlerová
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
garant
01.06.2016
30.09.2017
5
 Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2017/18
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovgarant
01.06.2017
30.09.2018
6
 Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2018/19A. BandlerováErasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
garant
01.06.201830.09.2019
7
 Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2015/16
A. Bandlerová
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
garant
01.06.2015
30.09.2016
8 Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2015/16, 2016/17 s partnerskými krajinami (mimo EÚ)A. BandlerováErasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovgarant
01.06.2015
31.07.2017
9
 Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2016/17, 2017/18 s partnerskými krajinami (mimo EÚ)
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
garant
01.06.2016
31.07.2018
10
 Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2017/18, 2018/19 s partnerskými krajinami (mimo EÚ)
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
garant
01.06.201731.07.2019
11
 Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2018/19, 2019/20 s partnerskými krajinami (mimo EÚ)
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovgarant
01.06.2018
31.07.2020
12
A. BandlerováMultilaterárna spolupráca
garant
01.09.2019
31.08.2022
13
Horizont 2020 garant01.09.202103.12.2026
14
EU-US Atlantis
garant
01.10.200830.09.2012
15
 FORWARD NITRA 2014 - medzinárodná vedecká konferenciaSmall Grants STOP!!!garant
01.11.2014
30.04.2015
16
 Implementácia skúseností krajín V4 v rozvoji podnikania - šanca pre UkrajinuStrategic Grantsgarant
01.09.2015
31.08.2016
17
A. Bandlerová
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant
15.11.201814.11.2021
18 Inovácia a posilnenie vzdelávacích kapacít v agrárnom práve a v práve životného prostredia v krajinách Latinskej AmerikyA. Bandlerová
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant
15.11.2020
14.11.2023
19
A. BandlerováErasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant
15.11.2019
14.11.2022
20A. Bandlerová
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant
01.09.201431.08.2016
21 International Master of Science in Rural DevelopmentA. Bandlerová
Erasmus Mundus
garant
01.10.2004
30.09.2010
22 International Master of Science in Rural Development
Erasmus Mundus
garant
01.10.2010
30.09.2015
23
 Inžiniersky program pre poľnohospodárskych technikov v agrosektore UzbekistanuA. Bandlerová
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant
15.10.2015
14.10.2017
24 Komunita podporujúca prenos poznatkov s cieľom užšie prepojiť výskum, inovácie a obchodnú sféru.
FP7
riešiteľ01.10.201301.04.2016
25
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant
01.09.2018
31.08.2021
26 Kvalitné potraviny pre EurópuA. BandlerováJean Monnet
garant
01.09.2019
31.08.2022
27
 Kvalitné potraviny pre Európu
A. BandlerováJean Monnet
garant
01.09.2020
31.08.2023
28
 Mapovanie a predvídanie kapacít výskumu v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstvaA. Bandlerová
FP6
garant
01.01.2006
31.12.2007
29
 Medzinárodná spolupráca univerzít v oblasti ochrany pôdy v Európskych a Ázijských krajinách
A. Bandlerová
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant15.10.2015
14.01.2019
30
 Medzinárodné inžinierske štúdium v rozvoji vidiekaErasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
garant
21.09.2015
20.09.2019
31 Medzinárodné inžinierske štúdium v rozvoji vidiekaA. Bandlerová
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
garant01.09.201831.08.2021
32A. BandlerováErasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovgarant01.09.2019
31.08.2022
33
Bilaterálna spolupráca
garant
01.09.2015
31.08.2018
34
A. BandlerováFP6garant09.03.200601.04.2010
35
Interreggarant
01.03.2017
28.02.2021
36
 Nástroj riadenia pre zlepšenie a ochranu európskych vidieckych regiónovInterreggarant01.03.201828.02.2022
37
Jean Monnet
garant
01.09.2013
31.08.2016
38
 Reforma a modernizácia obsahu vzdelávania s cieľom posilnenia udržateľného rozvoja a výroby potravín vo vidieckych oblastiach západného Balkánu
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant
15.10.2016
16.10.2016
39
A. BandlerováErasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávanígarant15.10.201714.10.2020
40 Rizikové faktory potravinového reťazca - európska dimenzia
Jean Monnet
garant01.09.201931.08.2020
41 Rozvoj medzinárodnej spolupráce za účelom transferu a implementácie výsledkov výskumu a vývoja do vzdelávacích programovA. BandlerováOP Ľudské zdrojegarant
01.04.2013
31.03.2015
42
EuropeAid
garant
01.11.2014
01.11.2017
43
 Sieť na podporu udržateľného pôdneho manažmentu
A. BandlerováJean Monnetnavrhovateľ01.09.2015
31.08.2018
44
 Smerom k európskemu priestoru zamestnateľnosti: vzdelávanie a znalosti s ohľadom na spoločné stratégie kariérneho rozvoja a umiestňovania zručností
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant
01.09.2020
31.08.2022
45
 Spoločné európske doktorandské štúdium v oblasti inovatívnych riešení na podporu výziev vidieka
Horizont 2020
garant
01.09.201731.08.2021
46 Spoločné európske doktorandské štúdium zamerané na vplyv inovácií na vidiecke oblastiHorizont 2020
garant
01.09.2018
31.08.2021
47
 Stredoeurópska iniciatíva na ochranu pôdy
A. BandlerováJean Monnetgarant01.09.2015
01.09.2015
48
 Support for farmers cooperativesEC Tender (Tender Európskej komisie)garant29.12.201029.11.2012
49 Štrukturálne zmeny podnikateľských subjektov v poľnohospodárstve po roku 1990 v krajinách Vyšehradskej štvorkyVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2007
31.12.2009
50
Zmluva o dielo
garant
01.11.2015
30.11.2015
51A. BandlerováLeonardo da Vincigarant01.10.200630.09.2008
52 Transformácia poľnohospodárskej pôdy ako sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho zabezpečenia vidieckych oblastí po pozemkovej reforme na Slovensku a v Čínskej ľudovej republikeA. Bandlerová
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant
01.01.2018
31.12.2019
53
 Transformácia poľnohospodárskej pôdy ako sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho zabezpečenia vidieckych oblastí po pozemkovej reforme na Slovensku a v Čínskej ľudovej republikeA. BandlerováAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRgarant01.01.2016
31.12.2017
54
 Transverzálne podnikateľské zručnosti pre oblasť bezpečnosi potravínA. Bandlerová
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant23.03.201524.03.2015
55
 Usmerňujúce metodiky pre inovatívne vzdelávanie a vyučovanie v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant
01.09.2019
31.08.2021
56
 Vidiek v krajinách východnej Európy- Vyšehrádska skupina 25 rokov po transformácii
Standard Grants STOP!!!garant
01.09.2015
31.08.2016
57
Standard Grants STOP!!!
garant
01.09.2014
31.08.2015
58 Vyšehradská iniciatíva k ochrane pôdyA. Bandlerová
Standard Grants STOP!!!
garant01.01.2017
31.12.2017
59
 Zavádzanie vzdelávacej metódy problem-based learning do odbornej prípravy expertov v oblasti manažmentu životného prostredia a poľnohospodárskych technológiíA. BandlerováErasmus+ KA2 Strategické partnerstvágarant
01.09.2018
31.08.2020
60 Zavádzanie vzdelávacej metódy problem-based learning do odbornej prípravy expertov v oblasti manažmentu životného prostredia a poľnohospodárskych technológiíA. Bandlerová
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant
01.09.201931.08.2021
61
 Zvýšenie efektívnosti poľnohospodárskej produkcie v Slovenskej republike prostredníctvom výrobných faktorovA. Bandlerová
Všeobecné výzvy
garant01.07.201730.06.2021

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý