Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Identifikačné číslo: 1401
Univerzitný e-mail: anna.bandlerova [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
profesorka CSc./PhD. - Katedra práva (FEŠRR)
Prodekanka - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Vedúca pracoviska - Katedra práva (FEŠRR)
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Orgány     Vedené práce     

Obmedziť na:rok začatia: rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

StavPor.Názov projektuGarantDruhOficiálne úlohyOdkedyDokedy
1 Agrárne právo EÚA. BandlerováJean Monetgarant01.09.201131.08.2014
2 Dynamizovanie mládeže pre sociálne inovácieA. BandlerováErasmus+ KA2 Strategické partnerstvágarant01.02.201501.02.2015
3 Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2014/15A. BandlerováErasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovgarant01.06.201430.09.2015
4 Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2016/17A. BandlerováErasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovgarant01.06.201630.09.2017
5 Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2017/18A. BandlerováErasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovgarant01.06.201730.09.2018
6 Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2018/19A. BandlerováErasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovgarant01.06.201830.09.2019
7 Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2015/16A. BandlerováErasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovgarant01.06.201530.09.2016
8 Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2015/16, 2016/17 s partnerskými krajinami (mimo EÚ)A. BandlerováErasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovgarant01.06.201531.07.2017
9 Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2016/17, 2017/18 s partnerskými krajinami (mimo EÚ)A. BandlerováErasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovgarant01.06.201631.07.2018
10 Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2017/18, 2018/19 s partnerskými krajinami (mimo EÚ)A. BandlerováErasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovgarant01.06.201731.07.2019
11 Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2018/19, 2019/20 s partnerskými krajinami (mimo EÚ)A. BandlerováErasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovgarant01.06.201831.07.2020
12 Európska univerzita obchodu a podnikaniaA. BandlerováMultilaterárna spoluprácagarant01.09.201931.08.2022
13 Európsko-čínska sieť vyššieho výskumu v oblasti regenerácie pôdy a výroby potravínA. BandlerováHorizont 2020 garant01.09.202103.12.2026
14 EU-US Double Degree in Rural Development and Agricultural EconomicsA. BandlerováEU-US Atlantisgarant01.10.200830.09.2012
15 FORWARD NITRA 2014 - medzinárodná vedecká konferenciaA. BandlerováSmall Grants STOP!!!garant01.11.201430.04.2015
16 Implementácia skúseností krajín V4 v rozvoji podnikania - šanca pre UkrajinuA. BandlerováStrategic Grantsgarant01.09.201531.08.2016
17 Inovácia a posilnenie vzdelávacích kapacít v agrárnom práveA. BandlerováErasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniagarant15.11.201814.11.2021
18 Inovácia a posilnenie vzdelávacích kapacít v agrárnom práve a v práve životného prostredia v krajinách Latinskej AmerikyA. BandlerováErasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniagarant15.11.202014.11.2023
19 Inovácia a posilnenie vzdelávacích kapacít v agrárnom práve v krajinách Latinskej AmerikyA. BandlerováErasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniagarant15.11.201914.11.2022
20 Inovatívne aspekty medzinárodného odborného vzdelávania vo vzťahu k požiadavkám trhu práceA. BandlerováErasmus+ KA2 Strategické partnerstvágarant01.09.201431.08.2016
21 International Master of Science in Rural DevelopmentA. BandlerováErasmus Mundusgarant01.10.200430.09.2010
22 International Master of Science in Rural DevelopmentA. BandlerováErasmus Mundusgarant01.10.201030.09.2015
23 Inžiniersky program pre poľnohospodárskych technikov v agrosektore UzbekistanuA. BandlerováErasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniagarant15.10.201514.10.2017
24 Komunita podporujúca prenos poznatkov s cieľom užšie prepojiť výskum, inovácie a obchodnú sféru.P. BielikFP7riešiteľ01.10.201301.04.2016
25 Kvalita potravín pre EurópuA. BandlerováErasmus+ KA2 Strategické partnerstvágarant01.09.201831.08.2021
26 Kvalitné potraviny pre EurópuA. BandlerováJean Monetgarant01.09.201931.08.2022
27 Kvalitné potraviny pre EurópuA. BandlerováJean Monetgarant01.09.202031.08.2023
28 Mapovanie a predvídanie kapacít výskumu v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstvaA. BandlerováFP6garant01.01.200631.12.2007
29 Medzinárodná spolupráca univerzít v oblasti ochrany pôdy v Európskych a Ázijských krajináchA. BandlerováErasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniagarant15.10.201514.01.2019
30 Medzinárodné inžinierske štúdium v rozvoji vidiekaA. BandlerováErasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovgarant21.09.201520.09.2019
31 Medzinárodné inžinierske štúdium v rozvoji vidiekaA. BandlerováErasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovgarant01.09.201831.08.2021
32 Medzinárodné inžinierske štúdium v rozvoji vidiekaA. BandlerováErasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovgarant01.09.201931.08.2022
33 Medzinárodný inžiniersky program v oblasti rozvoja vidieka a poľnohospodárskej ekonomiky v EÚ a Kórejskej republikeA. BandlerováBilaterálna spoluprácagarant01.09.201531.08.2018
34 Modern Agriculture in Central and Eastern EuropeA. BandlerováFP6garant09.03.200601.04.2010
35 Nástroj riadenia pre zlepšenie a ochranu európskych vidieckych regiónovA. BandlerováInterreggarant01.03.201728.02.2021
36 Nástroj riadenia pre zlepšenie a ochranu európskych vidieckych regiónovA. BandlerováInterreggarant01.03.201828.02.2022
37 Pôdna politika EU - Cesta k udržateľnej EurópeA. BandlerováJean Monetgarant01.09.201331.08.2016
38 Reforma a modernizácia obsahu vzdelávania s cieľom posilnenia udržateľného rozvoja a výroby potravín vo vidieckych oblastiach západného BalkánuA. BandlerováErasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniagarant15.10.201616.10.2016
39 Reforma a modernizácia obsahu vzdelávania s cieľom posilnenia udržateľného rozvoja a výroby potravín vo vidieckych oblastiach západného BalkánuA. BandlerováErasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniagarant15.10.201714.10.2020
40 Rizikové faktory potravinového reťazca - európska dimenziaA. BandlerováJean Monetgarant01.09.201931.08.2020
41 Rozvoj medzinárodnej spolupráce za účelom transferu a implementácie výsledkov výskumu a vývoja do vzdelávacích programovA. BandlerováOP Ľudské zdrojegarant01.04.201331.03.2015
42 Rozvojové vzdelávanie pre vysokoškolské komunity a európsku mládež v rámci rozvoja medzinárodnej spolupráce (EUROP-EYD 2015)A. BandlerováEuropeAidgarant01.11.201401.11.2017
43 Sieť na podporu udržateľného pôdneho manažmentuA. BandlerováJean Monetnavrhovateľ01.09.201531.08.2018
44 Spoločné európske doktorandské štúdium v oblasti inovatívnych riešení na podporu výziev vidiekaA. BandlerováHorizontgarant01.09.201731.08.2021
45 Spoločné európske doktorandské štúdium zamerané na vplyv inovácií na vidiecke oblastiA. BandlerováHorizontgarant01.09.201831.08.2021
46 Stredoeurópska iniciatíva na ochranu pôdyA. BandlerováJean Monetgarant01.09.201501.09.2015
47 Support for farmers cooperativesA. BandlerováEC Tender (Tender Európskej komisie)garant29.12.201029.11.2012
48 Štrukturálne zmeny podnikateľských subjektov v poľnohospodárstve po roku 1990 v krajinách Vyšehradskej štvorkyA. BandlerováVEGAgarant01.01.200731.12.2009
49 Štúdia uskutočniteľnosti vytvorenia efektívnych sietí na podporu malých a stredných podnikov so zameraním na poľnohospodárskych prvovýrobcov a spracovateľov v NSKA. BandlerováZmluva o dielogarant01.11.201530.11.2015
50 Training on European standards for ecological agricultural productionA. BandlerováLeonardo da Vincigarant01.10.200630.09.2008
51 Transformácia poľnohospodárskej pôdy ako sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho zabezpečenia vidieckych oblastí po pozemkovej reforme na Slovensku a v Čínskej ľudovej republikeA. BandlerováAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠgarant01.01.201831.12.2019
52 Transformácia poľnohospodárskej pôdy ako sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho zabezpečenia vidieckych oblastí po pozemkovej reforme na Slovensku a v Čínskej ľudovej republikeA. BandlerováAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠgarant01.01.201631.12.2017
53 Transverzálne podnikateľské zručnosti pre oblasť bezpečnosi potravínA. BandlerováErasmus+ KA2 Strategické partnerstvágarant23.03.201524.03.2015
54 Usmerňujúce metodiky pre inovatívne vzdelávanie a vyučovanie v inštitúciách vysokoškolského vzdelávaniaA. BandlerováErasmus+ KA2 Strategické partnerstvágarant01.09.201931.08.2021
55 Vidiek v krajinách východnej Európy- Vyšehrádska skupina 25 rokov po transformáciiA. BandlerováStandard Grants STOP!!!garant01.09.201531.08.2016
56 Vyšehradská iniciatíva k ochrane pôdyA. BandlerováStandard Grants STOP!!!garant01.09.201431.08.2015
57 Vyšehradská iniciatíva k ochrane pôdyA. BandlerováStandard Grants STOP!!!garant01.01.201731.12.2017
58 Zavádzanie vzdelávacej metódy problem-based learning do odbornej prípravy expertov v oblasti manažmentu životného prostredia a poľnohospodárskych technológiíA. BandlerováErasmus+ KA2 Strategické partnerstvágarant01.09.201831.08.2020
59 Zavádzanie vzdelávacej metódy problem-based learning do odbornej prípravy expertov v oblasti manažmentu životného prostredia a poľnohospodárskych technológiíA. BandlerováErasmus+ KA2 Strategické partnerstvágarant01.09.201931.08.2021
60 Zvýšenie efektívnosti poľnohospodárskej produkcie v Slovenskej republike prostredníctvom výrobných faktorovA. BandlerováVšeobecné výzvygarant01.07.201730.06.2021

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý