Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Identifikačné číslo: 1401
Univerzitný e-mail: anna.bandlerova [at] uniag.sk
 
administratíva - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Vedúca pracoviska - Katedra práva (FEŠRR)
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

     Výučba     Projekty     
     
     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
Garant
DruhOficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
A. BandlerováJean Monnetgarant
01.09.2011
31.08.2014
2 Dynamizovanie mládeže pre sociálne inovácieA. BandlerováErasmus+ KA2 Strategické partnerstvágarant
01.02.2015
01.02.2015
3
A. BandlerováErasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovgarant
01.06.2014
30.09.2015
4 Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2016/17A. Bandlerová
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
garant
01.06.2016
30.09.2017
5
 Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2017/18
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovgarant
01.06.2017
30.09.2018
6
 Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2018/19A. BandlerováErasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovgarant
01.06.2018
30.09.2019
7 Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2015/16Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
garant
01.06.2015
30.09.2016
8
 Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2015/16, 2016/17 s partnerskými krajinami (mimo EÚ)
A. Bandlerová
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
garant
01.06.2015
31.07.2017
9 Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2016/17, 2017/18 s partnerskými krajinami (mimo EÚ)A. Bandlerová
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
garant01.06.201631.07.2018
10
 Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2017/18, 2018/19 s partnerskými krajinami (mimo EÚ)
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
garant01.06.2017
31.07.2019
11 Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2018/19, 2019/20 s partnerskými krajinami (mimo EÚ)Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovgarant
01.06.2018
31.07.2021
12
Multilaterárna spoluprácagarant01.09.201931.08.2022
13Horizont 2020 garant
01.09.2021
03.12.2026
14
 EU-US Double Degree in Rural Development and Agricultural EconomicsEU-US Atlantis
garant
01.10.2008
30.09.2012
15
 FORWARD NITRA 2014 - medzinárodná vedecká konferenciaSmall Grants STOP!!!garant
01.11.2014
30.04.2015
16A. Bandlerová
Strategic Grants
garant01.09.201531.08.2016
17
 Inovácia a posilnenie vzdelávacích kapacít v agrárnom práve
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant15.11.201814.11.2021
18 Inovácia a posilnenie vzdelávacích kapacít v agrárnom práve a v práve životného prostredia v krajinách Latinskej AmerikyA. Bandlerová
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant15.11.202014.11.2023
19
 Inovácia a posilnenie vzdelávacích kapacít v agrárnom práve v krajinách Latinskej AmerikyA. BandlerováErasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant
15.11.2019
14.11.2022
20Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant
01.09.201431.08.2016
21
A. Bandlerová
Erasmus Mundus
garant
01.10.200430.09.2010
22 International Master of Science in Rural DevelopmentA. Bandlerová
Erasmus Mundus
garant01.10.2010
30.09.2015
23A. Bandlerová
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant15.10.2015
14.10.2017
24 Komunita podporujúca prenos poznatkov s cieľom užšie prepojiť výskum, inovácie a obchodnú sféru.FP7
riešiteľ
01.10.2013
01.04.2016
25A. BandlerováErasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant
01.09.201831.08.2021
26
 Kvalitná pôda ako cesta k zdravým potravinám v EÚA. BandlerováJean Monnetgarant
01.09.2020
31.08.2021
27A. BandlerováJean Monnetgarant01.09.2019
31.08.2022
28
 Kvalitné potraviny pre Európu
A. Bandlerová
Jean Monnet
garant
01.09.2020
31.08.2023
29A. Bandlerová
FP6
garant
01.01.200631.12.2007
30
 Medzinárodná spolupráca univerzít v oblasti ochrany pôdy v Európskych a Ázijských krajináchA. Bandlerová
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant
15.10.201514.01.2019
31
 Medzinárodné inžinierske štúdium v rozvoji vidieka
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
garant
21.09.201520.09.2019
32 Medzinárodné inžinierske štúdium v rozvoji vidieka
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
garant
01.09.2018
31.08.2021
33 Medzinárodné inžinierske štúdium v rozvoji vidiekaA. Bandlerová
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
garant
01.09.2019
31.08.2022
34
 Medzinárodný inžiniersky program v oblasti rozvoja vidieka a poľnohospodárskej ekonomiky v EÚ a Kórejskej republikeA. BandlerováBilaterálna spolupráca
garant
01.09.2015
31.08.2018
35
 Modern Agriculture in Central and Eastern Europe
FP6
garant09.03.200601.04.2010
36A. BandlerováInterreggarant01.03.2017
28.02.2021
37 Nástroj riadenia pre zlepšenie a ochranu európskych vidieckych regiónovA. BandlerováInterreggarant
01.03.2018
28.02.2022
38Jean Monnetgarant
01.09.2013
31.08.2016
39
 Reforma a modernizácia obsahu vzdelávania s cieľom posilnenia udržateľného rozvoja a výroby potravín vo vidieckych oblastiach západného Balkánu
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant
15.10.2016
16.10.2016
40Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant
15.10.2017
14.10.2020
41
A. Bandlerová
Jean Monnet
garant
01.09.2019
31.08.2020
42 Rozvoj medzinárodnej spolupráce za účelom transferu a implementácie výsledkov výskumu a vývoja do vzdelávacích programov
OP Ľudské zdroje
garant01.04.2013
31.03.2015
43 Rozvojové vzdelávanie pre vysokoškolské komunity a európsku mládež v rámci rozvoja medzinárodnej spolupráce (EUROP-EYD 2015)A. BandlerováEuropeAidgarant
01.11.2014
01.11.2017
44
 Sieť na podporu udržateľného pôdneho manažmentu
A. BandlerováJean Monnetnavrhovateľ
01.09.2015
31.08.2018
45Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant
01.09.202031.08.2022
46
 Spoločné európske doktorandské štúdium v oblasti inovatívnych riešení na podporu výziev vidieka
Horizont 2020
garant
01.09.201731.08.2021
47
Horizont 2020
garant
01.09.2018
31.08.2021
48
 Stredoeurópska iniciatíva na ochranu pôdy
A. Bandlerová
Jean Monnet
garant
01.09.2015
01.09.2015
49
A. Bandlerová
EC Tender (Tender Európskej komisie)
garant
29.12.2010
29.11.2012
50
 Štrukturálne zmeny podnikateľských subjektov v poľnohospodárstve po roku 1990 v krajinách Vyšehradskej štvorky
A. Bandlerová
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2007
31.12.2009
51
 Štúdia uskutočniteľnosti vytvorenia efektívnych sietí na podporu malých a stredných podnikov so zameraním na poľnohospodárskych prvovýrobcov a spracovateľov v NSK
Zmluva o dielo
garant
01.11.2015
30.11.2015
52 Training on European standards for ecological agricultural production
Leonardo da Vinci
garant
01.10.2006
30.09.2008
53
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRgarant01.01.201831.12.2019
54 Transformácia poľnohospodárskej pôdy ako sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho zabezpečenia vidieckych oblastí po pozemkovej reforme na Slovensku a v Čínskej ľudovej republikeAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRgarant
01.01.2016
31.12.2017
55
 Transverzálne podnikateľské zručnosti pre oblasť bezpečnosi potravín
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvágarant
23.03.2015
24.03.2015
56
 Usmerňujúce metodiky pre inovatívne vzdelávanie a vyučovanie v inštitúciách vysokoškolského vzdelávaniaErasmus+ KA2 Strategické partnerstvágarant01.09.2019
31.08.2021
57 Vidiek v krajinách východnej Európy- Vyšehrádska skupina 25 rokov po transformácii
Standard Grants STOP!!!
garant
01.09.2015
31.08.2016
58
 Vyšehradská iniciatíva k ochrane pôdyStandard Grants STOP!!!garant
01.09.2014
31.08.2015
59
 Vyšehradská iniciatíva k ochrane pôdyA. Bandlerová
Standard Grants STOP!!!
garant
01.01.2017
31.12.2017
60 Zavádzanie vzdelávacej metódy problem-based learning do odbornej prípravy expertov v oblasti manažmentu životného prostredia a poľnohospodárskych technológiíErasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant
01.09.201831.08.2020
61 Zavádzanie vzdelávacej metódy problem-based learning do odbornej prípravy expertov v oblasti manažmentu životného prostredia a poľnohospodárskych technológiíA. Bandlerová
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant
01.09.201931.08.2021
62
 Zvýšenie efektívnosti poľnohospodárskej produkcie v Slovenskej republike prostredníctvom výrobných faktorovA. Bandlerová
Všeobecné výzvy
garant
01.07.2017
30.06.2021

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý