Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD.
Identifikační číslo: 1404
Univerzitní e-mail: jana.durkovicova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra práva (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Orgány     Vedené práce     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na SPU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Mária Balážová
Ochrana ovzdušia v činnosti územnosprávnej jednotky vybraného regiónu
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Peter Balkó
Výkon pôsobností orgánov dozoru na úseku ochrany spotrebiteľa.
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Peter Balkó
Zhodnotenie výkonu štátnej správy v pôsobnosti vybraných subjektov územnej samosprávy v oblasti ochrany životného prostredia
březen 2016Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Marek Banič
Spolupráca subjektov verejného sektora a mimovládnych neziskových organizácií na regionálnej a miestnej úrovni v SR
březen 2020Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tímea Baranyaiová
Environmentálne označovanie produktov ako nástroj enviromentálnej politiky štátu.
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Miroslava Bartovicová
Podnikateľská činnosť vybranej samosprávnej jednotky v SR a jej vplyv na rozvoj regiónu.
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Pavol Bielik
Strategické partnerstvá v oblasti komunitného a regionálneho rozvoja vybraného regiónu.
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Blahová
Nadobúdanie a využívanie majetku vybranej územnosamosprávnej jednotky v SR.
říjen 2015Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Ing. Jana Blahová
Nadobúdanie a využívanie majetku vybranej územnosamosprávnej jednotky v SR.
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Veronika Bullová
Význam spotrebiteľského hnutia v oblasti ochrany spotrebiteľa.
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michal Cikhart
Enviromentálna trestná činnosť a jej vývoj v podmienkach Nitrianskeho kraja.
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michal Cikhart
Trestnoprávna ochrana životného prostredia
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Dominika Cittelová
Nadobúdanie a využívanie majetku vybranej územnosamosprávnej jednotky v SR
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Bálint Csimma
Živnostenské podnikanie a ochrana spotrebiteľa
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Andrea Drábová
Činnosť nadačných subjektov v oblasti ochrany životného prostredia a ich vplyv na kvalitu života vybraného regiónu
březen 2019Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lucia Farská
Ochrana ovzdušia v realizačnej praxi vybranej obce v SR
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Mária Fehérová
Kompetencie a pôsobnosti obce na úseku odpadového hospodárstva.
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jakub Fürješ
Vybrané subjekty tretieho sektora a ich vplyv na rozvoj vidieka v SR
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michaela Gendiarová
Účasť spotrebiteľských organizácií vybraného regiónu na realizácií spotrebiteľskej politiky.
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Grosserová
Ochrana spotrebiteľa so zreteľom na živnostenské podnikanie vybraného regiónu
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Kristína Hercová
Spoločenská angažovanosť podnikateľského sektora pri podpore a rozvoji verejnoprospešných aktivít v SR
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Stanislava Horecká
Podnikateľská činnosť vybranej územnosamosprávnej jednotky v SR
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Gabriela Hostová
Vlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vybraného regiónu
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lucia Chlebecová
Kompetencie a pôsobnosti obce ako orgánu ochrany prírody a krajiny
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Marika Kanderová
Realizácia spotrebiteľskej politiky cestou environmentálneho označovania výrobkov vo vybranom regióne
březen 2019Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Martin Klačko
Výkon samosprávy obcí na úseku ochrany spotrebiteľa
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Samuel Koscelanský
Neziskový sektor a jeho vplyv na kvalitu a rozvoj života na vidieku v SR
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Soňa Kubelková
Podnikateľská činnosť vybranej územnosamosprávnej jednotky v SR
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Bronislava Kurciníková
Pôsobenie tretieho sektora v oblasti ochrany životného prostredia vybraného regiónu
březen 2017Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ivan Lacika
Tretí sektor ako faktor ovplyvňovania kvality života vybraného regiónu v SR.
březen 2015Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ivan Lacika
Vybrané subjekty neziskového sektora a ich vplyv na rozvoj vidieka v SR.
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Dominika Lintnerová
Spoločenská angažovanosť podnikateľského sektora pri podpore a rozvoji verejnoprospešných aktivít vo vybranom regióne SR
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Margita Litvinová
Zhodnotenie výkonu štátnej správy v pôsobnosti vybraných subjektov územnej samosprávy v oblasti ochrany životného prostredia
březen 2017Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ján Lukačko
Pôsobenie tretieho sektora v oblasti ochrany životného prostredia vybraného regiónu.
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ján Lukačko
Vybrané subjekty tretieho sektora a ich vplyv na rozvoj vidieka v SR
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Daniela Machovičová
Vidiecky cestovný ruch vo vybranom regióne.
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Mališková
Nadobúdanie a využívanie majetku vybranej územnosamosprávnej jednotky v SR
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zdenka Marcišová
Postavenie nadácie ako neziskového subjektu vo vybranom regióne SR
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ivana Martišová
Postavenie nadácie ako subjektu neziskového sektora vo vybranom regióne SR.
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ľuboš Matúška
Výkon záložného práva uskutočnením dobrovoľnej dražby vo vybranom regióne
březen 2019Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Marián Michlo
Spoločenská angažovanosť podnikateľského sektora pri podpore a rozvoji verejnoprospešných aktivít v SR
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Miroslava Miškovičová
Ochrana ovzdušia v realizačnej praxi obcí vybraného regiónu SR.
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Dominika Morávková
Trestnoprávna ochrana životného prostredia v SR
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Diana Očenášová
Zhodnotenie a význam podnikateľskej činnosti vybraných obcí v SR.
březen 2015Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Ondrušová
Právne a ekonomické postavenie územnosamosprávnej jednotky vybraného regiónu
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Jerguš Ostrožlík
Ochrana spotrebiteľa a potravinová bezpečnosť v SR
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Erika Péliová
Ochrana životného prostredia v SR z trestnoprávneho hľadiska.
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Erika Péliová
Trestnoprávna ochrana životného prostredia v SR
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Róbert Petrík
Inštitút verejného ochrancu práv a jeho vzťah k územnej samospráve
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michal Petrovič
Vplyv živnostenského podnikania na rozvoj vybraného regiónu SR
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Iveta Plaštiaková
Ochrana spotrebiteľa so zreteľom na živnostenské podnikanie vybraného regiónu.
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Denis Profektuš
Spoločenská angažovanosť podnikateľského sektora pri podpore a rozvoji verejnoprospešných aktivít v SR
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Soňa Rácová
Výkon pôsobností orgánov dozoru na úseku ochrany spotrebiteľa.
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Adriana Ráczová
Strategické partnerstvá v oblasti komunitného a regionálneho rozvoja vybraného regiónu
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
55.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Eliška Ruthová
Ochrana spotrebiteľa so zreteľom na živnostenské podnikanie vybraného regiónu
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Daniela Sabová
Kompetencie a pôsobnosti obce ako orgánu ochrany prírody a krajiny
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jozef Savara
Výkon samosprávy obcí na úseku ochrany spotrebiteľa
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Adam Seidl
Kompetencie a pôsobnosti obce ako orgánu ochrany prírody a krajiny
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
59.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Katarína Semanová
Ochrana spotrebiteľa prostriedkami občianskeho práva.
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
60.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Klaudia Schifferová
Realizácia spotrebiteľskej politiky cestou environmentálneho označovania výrobkov vo vybranom regióne
březen 2017Zobrazení závěrečné práce
61.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Zuzana Skaličanová
Výkon samosprávy obcí na úseku ochrany spotrebiteľa.
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
62.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Snopková
Postavenie nadácie ako subjektu neziskového sektora vo vybranom regióne SR
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
63.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Katarína Spišiaková
Spoločenská angažovanosť podnikateľského sektora pri podpore a rozvoji verejnoprospešných aktivít v SR
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
64.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Petra Szalayová
Ochrana spotrebiteľa prostriedkami občianskeho práva.
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
65.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Kristína Šponiarová
Živnostenské podnikanie a ochrana spotrebiteľa
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
66.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Miroslav Štefek
Podnikateľská činnosť vybranej územnosamosprávnej jednotky v SR a jej prínos
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
67.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Barbora Švajdová
Vybrané subjekty neziskového sektora a ich vplyv na rozvoj vidieka v SR.
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
68.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Simona Švajdová
Zhodnotenie výkonu štátnej správy v pôsobnosti vybraných subjektov územnej samosprávy v oblasti ochrany životného prostredia.
březen 2015Zobrazení závěrečné práce
69.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Róbert Švondra
Právne a ekonomické postavenie územnosamosprávnej jednotky vybraného regiónu
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
70.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Nikoleta Takácsová
Ochrana spotrebiteľa so zreteľom na živnostenské podnikanie vybraného regiónu.
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
71.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tomáš Takáč
Vplyv živnostenského podnikania na rozvoj okresu Lučenec
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
72.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Takáč
Zhodnotenie významu živnostenského podnikania v rozvoji vybraného regiónu v SR.
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
73.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Tekelyová
Nadobúdanie a využívanie majetku vybranej územnosamosprávnej jednotky v SR.
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
74.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Tekelyová
Využívanie majetku obce vo vybranom regióne SR.
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
75.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Katarína Tkáčová
Výkon pôsobností orgánov dozoru na úseku ochrany spotrebiteľa.
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
76.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Miriama Tujvelová
Trh s cestovným ruchom v rozvoji vybraného regiónu.
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
77.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Dominika Vajdová
Inštitút verejného ochrancu práv a jeho vzťah k územnej samospráve
březen 2019Zobrazení závěrečné práce
78.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Patrícia Vargová
Pôsobenie tretieho sektora v oblasti ochrany životného prostredia vybraného regiónu
březen 2018Zobrazení závěrečné práce
79.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Paulína Verešová
Uplatňovanie záujmov spotrebiteľov vybraného regiónu v oblasti súkromnoprávnej ochrany.
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
80.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Paulína Verešová
Zvýšenie úrovne ochrany spotrebiteľa v oblasti zmluvných vzťahov uzatváraných na diaľku
březen 2017Zobrazení závěrečné práce
81.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martina Viskupová
Výkon záložného práva uskutočnením dobrovoľnej dražby vo vybranom regióne
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
82.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Miriam Vrábelová
Podnikateľská činnosť vybranej územnosamosprávnej jednotky v SR.
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
83.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martina Vrbová
Ochrana spotrebiteľa v SR a vo vybraných štátoch EÚ
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
84.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Juraj Žatko
Podnikateľská činnosť vybranej územnosamosprávnej jednotky v SR a jej prínos
březen 2019Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována