Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD.
Identification number: 1404
 
Lecturer - Department of Law (FESRD)

Contacts
     
Graduate
     
Lesson     Final thesis     
Projects     Bodies
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
Details
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mária Balážová
Ochrana ovzdušia v činnosti územnosprávnej jednotky vybraného regiónu
May 2011
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Balkó
Výkon pôsobností orgánov dozoru na úseku ochrany spotrebiteľa.
April 2014Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Balkó
Zhodnotenie výkonu štátnej správy v pôsobnosti vybraných subjektov územnej samosprávy v oblasti ochrany životného prostredia
March 2016
Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Banič
Spolupráca subjektov verejného sektora a mimovládnych neziskových organizácií na regionálnej a miestnej úrovni v SR
March 2020
Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tímea Baranyaiová
Environmentálne označovanie produktov ako nástroj enviromentálnej politiky štátu.
May 2013
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Miroslava Bartovicová
Podnikateľská činnosť vybranej samosprávnej jednotky v SR a jej vplyv na rozvoj regiónu.
April 2013
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Bielik
Strategické partnerstvá v oblasti komunitného a regionálneho rozvoja vybraného regiónu.
April 2015
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Blahová
Nadobúdanie a využívanie majetku vybranej územnosamosprávnej jednotky v SR.
October 2015
Displaying the final thesis
9.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Jana Blahová
Nadobúdanie a využívanie majetku vybranej územnosamosprávnej jednotky v SR.
April 2015Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Bullová
Význam spotrebiteľského hnutia v oblasti ochrany spotrebiteľa.
May 2013
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Cikhart
Enviromentálna trestná činnosť a jej vývoj v podmienkach Nitrianskeho kraja.
April 2013
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Cikhart
Trestnoprávna ochrana životného prostredia
May 2011
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Cittelová
Nadobúdanie a využívanie majetku vybranej územnosamosprávnej jednotky v SR
May 2012
Displaying the final thesis
14.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bálint Csimma
Živnostenské podnikanie a ochrana spotrebiteľa
May 2012
Displaying the final thesis
15.
Final thesis is incompleteDT
Written by (author): Bc. Andrea Drábová
Činnosť nadačných subjektov v oblasti ochrany životného prostredia a ich vplyv na kvalitu života vybraného regiónu
March 2019
Displaying the final thesis
16.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Nikola Dzúriková
Zhodnotenie a význam podnikateľskej činnosti vybraných obci ako podnikateľských subjektov v SR
April 2021
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Farská
Ochrana ovzdušia v realizačnej praxi vybranej obce v SR
April 2017
Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Fehérová
Kompetencie a pôsobnosti obce na úseku odpadového hospodárstva.
April 2014
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jakub Fürješ
Vybrané subjekty tretieho sektora a ich vplyv na rozvoj vidieka v SR
May 2012Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Michaela Gendiarová
Účasť spotrebiteľských organizácií vybraného regiónu na realizácií spotrebiteľskej politiky.
April 2015Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Grosserová
Ochrana spotrebiteľa so zreteľom na živnostenské podnikanie vybraného regiónu
May 2012Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Kristína Hercová
Spoločenská angažovanosť podnikateľského sektora pri podpore a rozvoji verejnoprospešných aktivít v SR
April 2017
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Stanislava Horecká
Podnikateľská činnosť vybranej územnosamosprávnej jednotky v SR
May 2012
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Gabriela Hostová
Vlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vybraného regiónu
April 2011
Displaying the final thesis
25.
Final thesis is in progressBT
Written by (author): Anna Chernova
Trestnoprávna ochrana životného prostredia v SR
May 2021
Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Chlebecová
Kompetencie a pôsobnosti obce ako orgánu ochrany prírody a krajiny
April 2017
Displaying the final thesis
27.
Final thesis is incompleteDT
Written by (author): Bc. Marika Kanderová
Realizácia spotrebiteľskej politiky cestou environmentálneho označovania výrobkov vo vybranom regióne
March 2019
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Klačko
Výkon samosprávy obcí na úseku ochrany spotrebiteľa
April 2018Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Samuel Koscelanský
Neziskový sektor a jeho vplyv na kvalitu a rozvoj života na vidieku v SR
May 2012Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Soňa Kubelková
Podnikateľská činnosť vybranej územnosamosprávnej jednotky v SR
May 2012
Displaying the final thesis
31.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Bronislava Kurciníková
Pôsobenie tretieho sektora v oblasti ochrany životného prostredia vybraného regiónu
March 2017
Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivan Lacika
Tretí sektor ako faktor ovplyvňovania kvality života vybraného regiónu v SR.
March 2015Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Ivan Lacika
Vybrané subjekty neziskového sektora a ich vplyv na rozvoj vidieka v SR.
May 2013
Displaying the final thesis
34.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Dominika Lintnerová
Spoločenská angažovanosť podnikateľského sektora pri podpore a rozvoji verejnoprospešných aktivít vo vybranom regióne SR
April 2020
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Margita Litvinová
Zhodnotenie výkonu štátnej správy v pôsobnosti vybraných subjektov územnej samosprávy v oblasti ochrany životného prostredia
March 2017
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Lukačko
Pôsobenie tretieho sektora v oblasti ochrany životného prostredia vybraného regiónu.
April 2014
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Ján Lukačko
Vybrané subjekty tretieho sektora a ich vplyv na rozvoj vidieka v SR
May 2012
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniela Machovičová
Vidiecky cestovný ruch vo vybranom regióne.
May 2013Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Mališková
Nadobúdanie a využívanie majetku vybranej územnosamosprávnej jednotky v SR
May 2012Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zdenka Marcišová
Postavenie nadácie ako neziskového subjektu vo vybranom regióne SR
April 2011
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Martišová
Postavenie nadácie ako subjektu neziskového sektora vo vybranom regióne SR.
May 2012
Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľuboš Matúška
Výkon záložného práva uskutočnením dobrovoľnej dražby vo vybranom regióne
March 2019
Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Marián Michlo
Spoločenská angažovanosť podnikateľského sektora pri podpore a rozvoji verejnoprospešných aktivít v SR
May 2012
Displaying the final thesis
44.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Miroslava Miškovičová
Ochrana ovzdušia v realizačnej praxi obcí vybraného regiónu SR.
April 2014
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Dominika Morávková
Trestnoprávna ochrana životného prostredia v SR
April 2016
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Diana Očenášová
Zhodnotenie a význam podnikateľskej činnosti vybraných obcí v SR.
March 2015
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Ondrušová
Právne a ekonomické postavenie územnosamosprávnej jednotky vybraného regiónu
April 2011Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jerguš Ostrožlík
Ochrana spotrebiteľa a potravinová bezpečnosť v SR
April 2019
Displaying the final thesis
49.Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Jerguš Ostrožlík
Význam poľovníctva a jeho výkon v urbanizovanej vidieckej krajine.
April 2021Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Erika Péliová
Ochrana životného prostredia v SR z trestnoprávneho hľadiska.
April 2013
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Erika Péliová
Trestnoprávna ochrana životného prostredia v SR
May 2011
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Róbert Petrík
Inštitút verejného ochrancu práv a jeho vzťah k územnej samospráve
May 2011
Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Michal Petrovič
Vplyv živnostenského podnikania na rozvoj vybraného regiónu SR
May 2012
Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iveta Plaštiaková
Ochrana spotrebiteľa so zreteľom na živnostenské podnikanie vybraného regiónu.
May 2012
Displaying the final thesis
55.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Denis Profektuš
Spoločenská angažovanosť podnikateľského sektora pri podpore a rozvoji verejnoprospešných aktivít v SR
April 2019
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Soňa Rácová
Výkon pôsobností orgánov dozoru na úseku ochrany spotrebiteľa.
April 2014Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Adriana Ráczová
Strategické partnerstvá v oblasti komunitného a regionálneho rozvoja vybraného regiónu
April 2016Displaying the final thesis
58.Final thesis is in progressBT
Written by (author): Barbara Rigó
Podnikateľská činnosť vybranej samosprávnej jednotky v SR a jej prínos
May 2021
Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Eliška Ruthová
Ochrana spotrebiteľa so zreteľom na živnostenské podnikanie vybraného regiónu
May 2012Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniela Sabová
Kompetencie a pôsobnosti obce ako orgánu ochrany prírody a krajiny
April 2018
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jozef Savara
Výkon samosprávy obcí na úseku ochrany spotrebiteľa
April 2017
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Adam Seidl
Kompetencie a pôsobnosti obce ako orgánu ochrany prírody a krajiny
April 2017
Displaying the final thesis
63.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Katarína Semanová
Ochrana spotrebiteľa prostriedkami občianskeho práva.
May 2013
Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Klaudia Schifferová
Realizácia spotrebiteľskej politiky cestou environmentálneho označovania výrobkov vo vybranom regióne
March 2017
Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Skaličanová
Výkon samosprávy obcí na úseku ochrany spotrebiteľa.
April 2014
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Snopková
Postavenie nadácie ako subjektu neziskového sektora vo vybranom regióne SR
May 2012
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Spišiaková
Spoločenská angažovanosť podnikateľského sektora pri podpore a rozvoji verejnoprospešných aktivít v SR
April 2018
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Petra Szalayová
Ochrana spotrebiteľa prostriedkami občianskeho práva.
April 2014
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Kristína Šponiarová
Živnostenské podnikanie a ochrana spotrebiteľa
May 2011
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Miroslav Štefek
Podnikateľská činnosť vybranej územnosamosprávnej jednotky v SR a jej prínos
April 2020
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Barbora Švajdová
Vybrané subjekty neziskového sektora a ich vplyv na rozvoj vidieka v SR.
May 2013
Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Švajdová
Zhodnotenie výkonu štátnej správy v pôsobnosti vybraných subjektov územnej samosprávy v oblasti ochrany životného prostredia.
March 2015
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Švondra
Právne a ekonomické postavenie územnosamosprávnej jednotky vybraného regiónu
April 2011
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Nikoleta Takácsová
Ochrana spotrebiteľa so zreteľom na živnostenské podnikanie vybraného regiónu.
April 2014
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Takáč
Vplyv živnostenského podnikania na rozvoj okresu Lučenec
May 2011
Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Takáč
Zhodnotenie významu živnostenského podnikania v rozvoji vybraného regiónu v SR.
April 2013
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Tekelyová
Nadobúdanie a využívanie majetku vybranej územnosamosprávnej jednotky v SR.
April 2014Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Tekelyová
Využívanie majetku obce vo vybranom regióne SR.
May 2012
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Katarína Tkáčová
Výkon pôsobností orgánov dozoru na úseku ochrany spotrebiteľa.
April 2014
Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Miriama Tujvelová
Trh s cestovným ruchom v rozvoji vybraného regiónu.
May 2012
Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Vajdová
Inštitút verejného ochrancu práv a jeho vzťah k územnej samospráve
March 2019
Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Patrícia Vargová
Pôsobenie tretieho sektora v oblasti ochrany životného prostredia vybraného regiónu
March 2018
Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Paulína Verešová
Uplatňovanie záujmov spotrebiteľov vybraného regiónu v oblasti súkromnoprávnej ochrany.
April 2015Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Paulína Verešová
Zvýšenie úrovne ochrany spotrebiteľa v oblasti zmluvných vzťahov uzatváraných na diaľku
March 2017
Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martina Viskupová
Výkon záložného práva uskutočnením dobrovoľnej dražby vo vybranom regióne
April 2011
Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miriam Vrábelová
Podnikateľská činnosť vybranej územnosamosprávnej jednotky v SR.
May 2012
Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Vrbová
Ochrana spotrebiteľa v SR a vo vybraných štátoch EÚ
April 2011
Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Žatko
Podnikateľská činnosť vybranej územnosamosprávnej jednotky v SR a jej prínos
March 2019
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress