Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD.
Identifikačné číslo: 1404
Univerzitný e-mail: jana.durkovicova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra práva (FEŠRR)

Kontakty
     
     
     
Záverečná práca     
Projekty
     
     
Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Typ
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mária Balážová
Ochrana ovzdušia v činnosti územnosprávnej jednotky vybraného regiónu
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Balkó
Výkon pôsobností orgánov dozoru na úseku ochrany spotrebiteľa.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Balkó
Zhodnotenie výkonu štátnej správy v pôsobnosti vybraných subjektov územnej samosprávy v oblasti ochrany životného prostredia
marec 2016Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Banič
Spolupráca subjektov verejného sektora a mimovládnych neziskových organizácií na regionálnej a miestnej úrovni v SR
marec 2020
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tímea Baranyaiová
Environmentálne označovanie produktov ako nástroj enviromentálnej politiky štátu.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Bartovicová
Podnikateľská činnosť vybranej samosprávnej jednotky v SR a jej vplyv na rozvoj regiónu.
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Pavol Bielik
Strategické partnerstvá v oblasti komunitného a regionálneho rozvoja vybraného regiónu.
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Blahová
Nadobúdanie a využívanie majetku vybranej územnosamosprávnej jednotky v SR.
október 2015
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Jana Blahová
Nadobúdanie a využívanie majetku vybranej územnosamosprávnej jednotky v SR.
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Bullová
Význam spotrebiteľského hnutia v oblasti ochrany spotrebiteľa.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Cikhart
Enviromentálna trestná činnosť a jej vývoj v podmienkach Nitrianskeho kraja.
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Michal Cikhart
Trestnoprávna ochrana životného prostredia
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Dominika Cittelová
Nadobúdanie a využívanie majetku vybranej územnosamosprávnej jednotky v SR
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bálint Csimma
Živnostenské podnikanie a ochrana spotrebiteľa
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Andrea Drábová
Činnosť nadačných subjektov v oblasti ochrany životného prostredia a ich vplyv na kvalitu života vybraného regiónu
marec 2019
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca je rozpracovanáDP
Autor: Bc. Nikola Dzúriková
Zhodnotenie a význam podnikateľskej činnosti vybraných obci ako podnikateľských subjektov v SR
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Farská
Ochrana ovzdušia v realizačnej praxi vybranej obce v SR
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mária Fehérová
Kompetencie a pôsobnosti obce na úseku odpadového hospodárstva.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Jakub Fürješ
Vybrané subjekty tretieho sektora a ich vplyv na rozvoj vidieka v SR
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Gendiarová
Účasť spotrebiteľských organizácií vybraného regiónu na realizácií spotrebiteľskej politiky.
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Grosserová
Ochrana spotrebiteľa so zreteľom na živnostenské podnikanie vybraného regiónu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Kristína Hercová
Spoločenská angažovanosť podnikateľského sektora pri podpore a rozvoji verejnoprospešných aktivít v SR
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Stanislava Horecká
Podnikateľská činnosť vybranej územnosamosprávnej jednotky v SR
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Gabriela Hostová
Vlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vybraného regiónu
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je rozpracovanáBP
Autor: Anna Chernova
Trestnoprávna ochrana životného prostredia v SR
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Chlebecová
Kompetencie a pôsobnosti obce ako orgánu ochrany prírody a krajiny
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Marika Kanderová
Realizácia spotrebiteľskej politiky cestou environmentálneho označovania výrobkov vo vybranom regióne
marec 2019
Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Klačko
Výkon samosprávy obcí na úseku ochrany spotrebiteľa
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Samuel Koscelanský
Neziskový sektor a jeho vplyv na kvalitu a rozvoj života na vidieku v SR
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Soňa Kubelková
Podnikateľská činnosť vybranej územnosamosprávnej jednotky v SR
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Bronislava Kurciníková
Pôsobenie tretieho sektora v oblasti ochrany životného prostredia vybraného regiónu
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Lacika
Tretí sektor ako faktor ovplyvňovania kvality života vybraného regiónu v SR.
marec 2015
Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivan Lacika
Vybrané subjekty neziskového sektora a ich vplyv na rozvoj vidieka v SR.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Dominika Lintnerová
Spoločenská angažovanosť podnikateľského sektora pri podpore a rozvoji verejnoprospešných aktivít vo vybranom regióne SR
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Margita Litvinová
Zhodnotenie výkonu štátnej správy v pôsobnosti vybraných subjektov územnej samosprávy v oblasti ochrany životného prostredia
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Lukačko
Pôsobenie tretieho sektora v oblasti ochrany životného prostredia vybraného regiónu.
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ján Lukačko
Vybrané subjekty tretieho sektora a ich vplyv na rozvoj vidieka v SR
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Daniela Machovičová
Vidiecky cestovný ruch vo vybranom regióne.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Mališková
Nadobúdanie a využívanie majetku vybranej územnosamosprávnej jednotky v SR
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zdenka Marcišová
Postavenie nadácie ako neziskového subjektu vo vybranom regióne SR
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Martišová
Postavenie nadácie ako subjektu neziskového sektora vo vybranom regióne SR.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľuboš Matúška
Výkon záložného práva uskutočnením dobrovoľnej dražby vo vybranom regióne
marec 2019
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Marián Michlo
Spoločenská angažovanosť podnikateľského sektora pri podpore a rozvoji verejnoprospešných aktivít v SR
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca je nekompletná
DPAutor: Bc. Miroslava Miškovičová
Ochrana ovzdušia v realizačnej praxi obcí vybraného regiónu SR.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Dominika Morávková
Trestnoprávna ochrana životného prostredia v SR
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Diana Očenášová
Zhodnotenie a význam podnikateľskej činnosti vybraných obcí v SR.
marec 2015
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Ondrušová
Právne a ekonomické postavenie územnosamosprávnej jednotky vybraného regiónu
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jerguš Ostrožlík
Ochrana spotrebiteľa a potravinová bezpečnosť v SR
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Jerguš Ostrožlík
Význam poľovníctva a jeho výkon v urbanizovanej vidieckej krajine.
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Erika Péliová
Ochrana životného prostredia v SR z trestnoprávneho hľadiska.
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Erika Péliová
Trestnoprávna ochrana životného prostredia v SR
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Róbert Petrík
Inštitút verejného ochrancu práv a jeho vzťah k územnej samospráve
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Michal Petrovič
Vplyv živnostenského podnikania na rozvoj vybraného regiónu SR
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Iveta Plaštiaková
Ochrana spotrebiteľa so zreteľom na živnostenské podnikanie vybraného regiónu.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Denis Profektuš
Spoločenská angažovanosť podnikateľského sektora pri podpore a rozvoji verejnoprospešných aktivít v SR
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Soňa Rácová
Výkon pôsobností orgánov dozoru na úseku ochrany spotrebiteľa.
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Adriana Ráczová
Strategické partnerstvá v oblasti komunitného a regionálneho rozvoja vybraného regiónu
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Barbara Rigó
Podnikateľská činnosť vybranej samosprávnej jednotky v SR a jej prínos
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eliška Ruthová
Ochrana spotrebiteľa so zreteľom na živnostenské podnikanie vybraného regiónu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Daniela Sabová
Kompetencie a pôsobnosti obce ako orgánu ochrany prírody a krajiny
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jozef Savara
Výkon samosprávy obcí na úseku ochrany spotrebiteľa
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Adam Seidl
Kompetencie a pôsobnosti obce ako orgánu ochrany prírody a krajiny
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Katarína Semanová
Ochrana spotrebiteľa prostriedkami občianskeho práva.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Klaudia Schifferová
Realizácia spotrebiteľskej politiky cestou environmentálneho označovania výrobkov vo vybranom regióne
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Skaličanová
Výkon samosprávy obcí na úseku ochrany spotrebiteľa.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Snopková
Postavenie nadácie ako subjektu neziskového sektora vo vybranom regióne SR
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Katarína Spišiaková
Spoločenská angažovanosť podnikateľského sektora pri podpore a rozvoji verejnoprospešných aktivít v SR
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Petra Szalayová
Ochrana spotrebiteľa prostriedkami občianskeho práva.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Kristína Šponiarová
Živnostenské podnikanie a ochrana spotrebiteľa
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Miroslav Štefek
Podnikateľská činnosť vybranej územnosamosprávnej jednotky v SR a jej prínos
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Barbora Švajdová
Vybrané subjekty neziskového sektora a ich vplyv na rozvoj vidieka v SR.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Simona Švajdová
Zhodnotenie výkonu štátnej správy v pôsobnosti vybraných subjektov územnej samosprávy v oblasti ochrany životného prostredia.
marec 2015Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Róbert Švondra
Právne a ekonomické postavenie územnosamosprávnej jednotky vybraného regiónu
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nikoleta Takácsová
Ochrana spotrebiteľa so zreteľom na živnostenské podnikanie vybraného regiónu.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Takáč
Vplyv živnostenského podnikania na rozvoj okresu Lučenec
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Takáč
Zhodnotenie významu živnostenského podnikania v rozvoji vybraného regiónu v SR.
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Tekelyová
Nadobúdanie a využívanie majetku vybranej územnosamosprávnej jednotky v SR.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Jana Tekelyová
Využívanie majetku obce vo vybranom regióne SR.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Katarína Tkáčová
Výkon pôsobností orgánov dozoru na úseku ochrany spotrebiteľa.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Miriama Tujvelová
Trh s cestovným ruchom v rozvoji vybraného regiónu.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Dominika Vajdová
Inštitút verejného ochrancu práv a jeho vzťah k územnej samospráve
marec 2019
Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrícia Vargová
Pôsobenie tretieho sektora v oblasti ochrany životného prostredia vybraného regiónu
marec 2018
Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Paulína Verešová
Uplatňovanie záujmov spotrebiteľov vybraného regiónu v oblasti súkromnoprávnej ochrany.
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
84.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Paulína Verešová
Zvýšenie úrovne ochrany spotrebiteľa v oblasti zmluvných vzťahov uzatváraných na diaľku
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Viskupová
Výkon záložného práva uskutočnením dobrovoľnej dražby vo vybranom regióne
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Miriam Vrábelová
Podnikateľská činnosť vybranej územnosamosprávnej jednotky v SR.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Vrbová
Ochrana spotrebiteľa v SR a vo vybraných štátoch EÚ
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
88.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Žatko
Podnikateľská činnosť vybranej územnosamosprávnej jednotky v SR a jej prínos
marec 2019Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná