Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD.
Identifikačné číslo: 1404
Univerzitný e-mail: jana.durkovicova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra práva (FEŠRR)

Kontakty
     
     
Výučba     Záverečná práca     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Kriminalita a jej vplyv na vidiecke oblasti
Autor: JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD.
Pracovisko:
Vedúci práce:
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Oponent 1:
Oponent 2:prof. Ing. Jozef Hudák, PhD.
Oponent 3:doc. JUDr. Martin Janků, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Kriminalita a jej vplyv na vidiecke oblasti
Abstrakt:Práca prináša poznatky z oblasti kriminality a jej vplyvu na vidiecke oblasti. Pozornosť je zameraná na pojem kriminalita, jej jednotlivé druhy (konkrétne v práci sa venuje pozornosť majetkovej, násilnej a ekonomickej kriminalite) a kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele kriminality. Ďalej sa práca sústreďuje na geografické, sociálne, demografické a ekonomické faktory, ktoré môžu potenciálne ovplyvniť výskyt kriminality osobitne vo vidieckych oblastiach. Osobitne je riešená problematika prevencie a jednotlivých preventívnych opatrení vo vzťahu k jednotlivým skúmaným druhom kriminality. V práci sú systematizované názory slovenských i zahraničných odborníkov, národné i medzinárodné dokumenty rôznych inštitúcií a medzinárodných organizácií venujúcich pozornosť prevencii kriminality. Posledná časť práce sa pokúša o predikciu vývoja jednotlivých druhov kriminality na najbližšie tri roky.
Kľúčové slová:
kriminalita, , prevencia, , faktory kriminality

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene