Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PhDr. Pavol Barát
Identifikačné číslo: 1406
Univerzitný e-mail: pavol.barat [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra spoločenských vied (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martina Bajužíková
Postoj mladých ľudí Trnavského kraja k farmárčeniu
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Olívia Bányiová
Tendencie vývoja nezamestnanosti v okrese Nitra
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Belišová
Socio-ekonomický status samostatne hospodáriaceho roľníka v agrárnej štruktúre SR
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Silvia Bojová
Tendencie vývoja nezamestnanosti v Banskobystrickom kraji
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Nelli Bollová
Vývoj nezamestnanosti v okrese Rožňava
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Jana Cvanigová
Analýza vývoja nezamestnanosti v okrese Poprad
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dávid Červený
Tendencie vo vývoji nezamestnanosti mládeže SR
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Simona Dičérová
Tendencie vývoja nezamestnanosti v Nitrianskom kraji
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Dršková
Agrárna reforma a financovanie poľnohospodárstva v EÚ
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Gracová
Komparatívna analýza vybraných sociálno-ekonomických ukazovateľov jednotlivýc h odvetví Prešovského kraja
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Gubáňová
Analýza podpory malého a stredného podnikania v nitrianskom regióne
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Gurínová
Tendencie vývoja nezamestnanosti v Trnavskom kraji
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Hlinková
Rizikové skupiny nezamestnaných na trhu práce SR (Aplikované na absolventov stredných škôl)
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Slavomíra Hrudková
Analýza aktívnej politiky zamestnanosti v okrese Levice
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Slavomíra Hrudková
Nezamestnanosť mládeže v okrese Levice
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Štefan Klikáč
Vytváranie optimálnej štruktúry pracovníkov vo vybranom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martina Klučovská
Tendencie vývoja nezamestnanosti v okrese Zlaté Moravce
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Daniela Krešová
Nezamestnanosť mládeže v Nitrianskom kraji
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Monika Kučíková
Nezamestnanosť mládeže v Levickom okrese
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Kutišová
Tendencie vývoja nezamestnanosti v Trenčianskom kraji
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Novák
Vývoj nezamestnanosti v okrese Senica
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Gabriela Pálová
Tendencie vývoja nezamestnanosti vo vybranom regióne
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Juraj Pekárik
Analýza trhu práce vo vybranom kraji
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Petriková
Analýza podpory malého a stredného podnikania vo vybranom regióne
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Natália Prôčková
Analýza aktívnej politiky zamestnanosti v Trenčianskom kraji
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Slavomíra Režová
Nezamestnanosť mládeže v Nitrianskom kraji
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Barbora Rišková
Nezamestnanosť mladých ľudí v okrese Senica
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Romana Rumanová
Vývoj nezamestnanosti v okrese Prievidza
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Rusková
Sociálna chudoba v Nitrianskom kraji po roku 1989
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Slávik
Minimálna mzda - jej ekonomické a sociálne dôsledky
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tibor Székely
Nezamestnanosť mladých ľudí v okrese Stropkov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislava Štancelová
Komparatívna analýza vybraných sociálno-ekonomických indikátorov jednotlivých odvetví Trenčianskeho kraja
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Paulína Tóthová
Analýza aktívnej politiky zamestnanosti v Nitrianskom kraji
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Silvia Valková
Voľný čas v modernej spoločnosti a jeho význam pre cestovný ruch
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Vass Fraňová
Dôsledky transformácia poľnohospodárstva SR
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Vaššová
Tendencie vývoja nezamestnanosti v okrese Šaľa
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Monika Víghová
Analýza podpory malého a stredného podnikania v okrese Piešťany
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná