Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Pavol Barát
Identification number: 1406
University e-mail: pavol.barat [at] uniag.sk
 

               Publications     
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martina Bajužíková
Postoj mladých ľudí Trnavského kraja k farmárčeniu
May 2018
Displaying the final thesis
2.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Olívia Bányiová
Tendencie vývoja nezamestnanosti v okrese Nitra
May 2018
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Belišová
Socio-ekonomický status samostatne hospodáriaceho roľníka v agrárnej štruktúre SR
April 2011
Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Silvia Bojová
Tendencie vývoja nezamestnanosti v Banskobystrickom kraji
May 2015Displaying the final thesis
5.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Nelli Bollová
Vývoj nezamestnanosti v okrese Rožňava
May 2013
Displaying the final thesis
6.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Jana Cvanigová
Analýza vývoja nezamestnanosti v okrese Poprad
May 2014
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Dávid Červený
Tendencie vo vývoji nezamestnanosti mládeže SR
May 2016
Displaying the final thesis
8.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Simona Dičérová
Tendencie vývoja nezamestnanosti v Nitrianskom kraji
May 2016Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Dršková
Agrárna reforma a financovanie poľnohospodárstva v EÚ
April 2011Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Gracová
Komparatívna analýza vybraných sociálno-ekonomických ukazovateľov jednotlivýc h odvetví Prešovského kraja
April 2011
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Gubáňová
Analýza podpory malého a stredného podnikania v nitrianskom regióne
May 2012
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Monika Gurínová
Tendencie vývoja nezamestnanosti v Trnavskom kraji
May 2015
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Lucia Hlinková
Rizikové skupiny nezamestnaných na trhu práce SR (Aplikované na absolventov stredných škôl)
May 2014Displaying the final thesis
14.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Slavomíra Hrudková
Analýza aktívnej politiky zamestnanosti v okrese Levice
May 2015
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Slavomíra Hrudková
Nezamestnanosť mládeže v okrese Levice
May 2017
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Štefan Klikáč
Vytváranie optimálnej štruktúry pracovníkov vo vybranom podniku
May 2012
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martina Klučovská
Tendencie vývoja nezamestnanosti v okrese Zlaté Moravce
May 2017
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Daniela Krešová
Nezamestnanosť mládeže v Nitrianskom kraji
May 2015Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Kutišová
Tendencie vývoja nezamestnanosti v Trenčianskom kraji
May 2015
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Novák
Vývoj nezamestnanosti v okrese Senica
May 2013
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Gabriela Pálová
Tendencie vývoja nezamestnanosti vo vybranom regióne
May 2011
Displaying the final thesis
22.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Juraj Pekárik
Analýza trhu práce vo vybranom kraji
May 2017
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Lucia Petriková
Analýza podpory malého a stredného podnikania vo vybranom regióne
May 2012
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Natália Prôčková
Analýza aktívnej politiky zamestnanosti v Trenčianskom kraji
May 2015
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Slavomíra Režová
Nezamestnanosť mládeže v Nitrianskom kraji
May 2017Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Barbora Rišková
Nezamestnanosť mladých ľudí v okrese Senica
May 2015Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Romana Rumanová
Vývoj nezamestnanosti v okrese Prievidza
May 2013
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Rusková
Sociálna chudoba v Nitrianskom kraji po roku 1989
May 2015Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Peter Slávik
Minimálna mzda - jej ekonomické a sociálne dôsledky
May 2016
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tibor Székely
Nezamestnanosť mladých ľudí v okrese Stropkov
May 2013Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Stanislava Štancelová
Komparatívna analýza vybraných sociálno-ekonomických indikátorov jednotlivých odvetví Trenčianskeho kraja
April 2011
Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Paulína Tóthová
Analýza aktívnej politiky zamestnanosti v Nitrianskom kraji
May 2016
Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Silvia Valková
Voľný čas v modernej spoločnosti a jeho význam pre cestovný ruch
May 2013
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Vass Fraňová
Dôsledky transformácia poľnohospodárstva SR
May 2012
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Vaššová
Tendencie vývoja nezamestnanosti v okrese Šaľa
May 2017
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Víghová
Analýza podpory malého a stredného podnikania v okrese Piešťany
May 2018
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress