Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PhDr. Pavol Barát
Identifikačné číslo: 1406
Univerzitný e-mail: pavol.barat [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
     Projekty     
     
Orgány
     
Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
StavTyp
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Martina Bajužíková
Postoj mladých ľudí Trnavského kraja k farmárčeniu
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Olívia Bányiová
Tendencie vývoja nezamestnanosti v okrese Nitra
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Zuzana Belišová
Socio-ekonomický status samostatne hospodáriaceho roľníka v agrárnej štruktúre SR
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Silvia Bojová
Tendencie vývoja nezamestnanosti v Banskobystrickom kraji
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Nelli Bollová
Vývoj nezamestnanosti v okrese Rožňava
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Jana Cvanigová
Analýza vývoja nezamestnanosti v okrese Poprad
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dávid Červený
Tendencie vo vývoji nezamestnanosti mládeže SR
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Simona Dičérová
Tendencie vývoja nezamestnanosti v Nitrianskom kraji
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Dršková
Agrárna reforma a financovanie poľnohospodárstva v EÚ
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Gracová
Komparatívna analýza vybraných sociálno-ekonomických ukazovateľov jednotlivýc h odvetví Prešovského kraja
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Gubáňová
Analýza podpory malého a stredného podnikania v nitrianskom regióne
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Monika Gurínová
Tendencie vývoja nezamestnanosti v Trnavskom kraji
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Hlinková
Rizikové skupiny nezamestnaných na trhu práce SR (Aplikované na absolventov stredných škôl)
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Slavomíra Hrudková
Analýza aktívnej politiky zamestnanosti v okrese Levice
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Slavomíra Hrudková
Nezamestnanosť mládeže v okrese Levice
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Štefan Klikáč
Vytváranie optimálnej štruktúry pracovníkov vo vybranom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Martina Klučovská
Tendencie vývoja nezamestnanosti v okrese Zlaté Moravce
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Daniela Krešová
Nezamestnanosť mládeže v Nitrianskom kraji
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Kutišová
Tendencie vývoja nezamestnanosti v Trenčianskom kraji
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Peter Novák
Vývoj nezamestnanosti v okrese Senica
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Gabriela Pálová
Tendencie vývoja nezamestnanosti vo vybranom regióne
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Juraj Pekárik
Analýza trhu práce vo vybranom kraji
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Petriková
Analýza podpory malého a stredného podnikania vo vybranom regióne
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Natália Prôčková
Analýza aktívnej politiky zamestnanosti v Trenčianskom kraji
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Slavomíra Režová
Nezamestnanosť mládeže v Nitrianskom kraji
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Barbora Rišková
Nezamestnanosť mladých ľudí v okrese Senica
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Romana Rumanová
Vývoj nezamestnanosti v okrese Prievidza
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Rusková
Sociálna chudoba v Nitrianskom kraji po roku 1989
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Peter Slávik
Minimálna mzda - jej ekonomické a sociálne dôsledky
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tibor Székely
Nezamestnanosť mladých ľudí v okrese Stropkov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Stanislava Štancelová
Komparatívna analýza vybraných sociálno-ekonomických indikátorov jednotlivých odvetví Trenčianskeho kraja
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Paulína Tóthová
Analýza aktívnej politiky zamestnanosti v Nitrianskom kraji
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Silvia Valková
Voľný čas v modernej spoločnosti a jeho význam pre cestovný ruch
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Vass Fraňová
Dôsledky transformácia poľnohospodárstva SR
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Vaššová
Tendencie vývoja nezamestnanosti v okrese Šaľa
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Monika Víghová
Analýza podpory malého a stredného podnikania v okrese Piešťany
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná