Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Pavol Barát
Identification number: 1406
University e-mail: pavol.barat [at] uniag.sk
 
lecturer - Department of Social Science (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Risk groups of unemployed people on labour market in Slovak Republic (applied to high school graduates)
Written by (author): Ing. Lucia Hlinková
Department: Department of Social Science (FEM)
Thesis supervisor: PhDr. Pavol Barát
Opponent:prof. Ing. František Kuzma, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rizikové skupiny nezamestnaných na trhu práce SR (Aplikované na absolventov stredných škôl)
Summary:Bakalárska práca "Rizikové skupiny nezamestnaných na trhu práce SR (aplikované na absolventov stredných škôl)" je zameraná na identifikáciu znevýhodnených uchádzačov o prácu. V prvej časti charakterizujeme pojem nezamestnanosť a rozlišujeme jej rôzne formy, podrobne opisujeme jednotlivé skupiny nezamestnaných a uvádzame dopad nezamestnanosti na jedinca. Druhá časť je venovaná absolventom stredných škôl ako jednej z marginalizovaných skupín. Cieľom práce je analyzovať nezamestnanosť absolventov z rôznych hľadísk a uviesť možnosti riešenia tejto problematiky.
Key words:rizikové skupiny, absolventi stredných škôl, trh práce, nezamestnanosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited