Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Pavol Barát
Identification number: 1406
University e-mail: pavol.barat [at] uniag.sk
 
lecturer - Department of Social Science (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of small and medium enterprises in the region of Nitra
Written by (author): Ing. Veronika Gubáňová
Department: Department of Social Science (FEM)
Thesis supervisor: PhDr. Pavol Barát
Opponent:prof. Ing. František Kuzma, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza podpory malého a stredného podnikania v nitrianskom regióne
Summary:Práca je venovaná analýze podpory malého a stredného podnikania v nitranskom regióne. Objektom záujmu sú malé a stredné podniky, ktoré sú hnacou silou zamestnanosti a tvoria základ ekonomiky štátu. Cieľom bakalárskej práce je predstaviť systém podpory malých a stredných podnikov a jeho nástroje v nitrianskom regióne. Bakalárska práca pozostáva z dvoch častí, ktoré sa ďalej členia na kapitoly a podkapitoly. Prvá časť -- teoretická, sa zameriava na definovanie malých a stredných podnikov. Charakterizuje ich vývoj, postavenie a funkcie. Druhá časť predstavuje vlastnú prácu, je zameraná na deskripciu, analýzu a hodnotenie podpory malých a stredných podnikov v nitrianskom regióne. Jej účelom je zohľadniť, charakterizovať a analyzovať mieru a efektivitu rôznych nástrojov podpory, jej predmet a smerovanie. Hodnotí jednotlivé formy podpory a inštitúcie predstavujúce a implementujúce systém podpory malým a stredným podnikom v nitrianskom regióne.
Key words:podnikateľ, malé a stredné podniky, podnikanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited