Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Pavol Barát
Identification number: 1406
University e-mail: pavol.barat [at] uniag.sk
 
lecturer - Department of Social Science (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of small and medium enterprises in the selected region
Written by (author): Ing. Lucia Petriková
Department: Department of Social Science (FEM)
Thesis supervisor: PhDr. Pavol Barát
Opponent:prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza podpory malého a stredného podnikania vo vybranom regióne
Summary:V bakalárskej práci sme sa venovali deskripcii a analýze podpory malých a stredných podnikov v košickom regióne. Predmetom záujmu boli malé a stredné podniky, ktoré majú významnú účasť na formovaní trhu, tvorbe HDP a sú hnacou silou zamestnanosti, ako aj transformačných a inovačných tendencií tak v Slovenskej republike, ako aj v Európskej únií. Táto oblasť podnikania predstavuje veľký potenciál, ktorý by mohol byť zvýšený pomocou podpory na rôznych úrovniach. Cieľom tejto práce bolo zhodnotenie súčasného stavu a možností podpory a rozvoja malých a stredných podnikov (MSP) v podmienkach Slovenskej republiky a košického regiónu.
Key words:podnikanie, podnikateľ, podnik, malé a stredné podniky (MSP), podpora malého a stredného podnikania

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited