Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Pavol Barát
Identification number: 1406
University e-mail: pavol.barat [at] uniag.sk
 
lecturer - Department of Social Science (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Trends of unemployment in Trencin region
Written by (author): Ing. Jana Kutišová
Department: Department of Social Science (FEM)
Thesis supervisor: PhDr. Pavol Barát
Opponent:prof. Ing. František Kuzma, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tendencie vývoja nezamestnanosti v Trenčianskom kraji
Summary:Záverečná bakalárska práca skúma a hodnotí tendencie vývoja nezamestnanosti v Trenčianskom kraji. Prvá časť obsahuje teoretické východiská na objasnenie danej problematiky. Druhá časť, výsledky práce začína stručnou charakteristikou Trenčianskeho kraja. Ďalšiu časť vlastnej práce tvorí porovnanie miery nezamestnanosti v Trenčianskom kraji s celkovou mierou nezamestnanosti na Slovensku a analýza vývoja nezamestnanosti podľa pohlavia, vzdelania, profesie, rizikových skupín na trhu práce a okresov Trenčianskeho kraja za uplynulých desať rokov. Zároveň sme realizovali vlastný prieskum, ktorého cieľom bolo zistiť názory nezamestnaných, ich postoj k danej situácii a v čom vidia prekážky pri hľadaní práce. Tieto, ale aj iné zdroje nám pomohli uskutočniť SWOT analýzu Trenčianskeho kraja. V závere sme zhrnuli zistené poznatky a ponúkli odporúčania.
Key words:miera nezamestnanosti, Trenčiansky kraj, nezamestnanosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited