Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Pavol Barát
Identification number: 1406
University e-mail: pavol.barat [at] uniag.sk
 
lecturer - Department of Social Science (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Social poverty in the Nitra region after 1989
Written by (author): Ing. Zuzana Rusková
Department: Department of Social Science (FEM)
Thesis supervisor: PhDr. Pavol Barát
Opponent:Ing. Roman Récky, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Sociálna chudoba v Nitrianskom kraji po roku 1989
Summary:Záverečná bakalárska práca "Sociálna chudoba v Nitrianskom kraji po roku 1989" sa zaoberá aktuálnym problémom. Chudoba je jedným z najvážnejších sociálnych problémov nielen Slovenska, ale aj iných krajín. Chudoba nie je len celoplošný, ale je aj globálny problém. Predstavuje sociálny jav, pozíciu i duševný stav, ktorý má rôzne dôsledky. Problém chudoby je vážny, mnohovrstvový a zložito prepojený s mnohými, zväčša negatívnymi javmi spoločenského života. Chudobu nie je možné posudzovať len na základe nedostatku majetku. Je to v prvom rade sociálny status, ktorý vedie k sociálnemu vylúčeniu. Ambíciou mojej záverečnej práce je analyzovať efektívne nástroje sociálnej politiky v tomto prostredí a poukázať na jej nedostatky, prípade východiská. Analýza tejto závažnej problematiky bude vykonaná na základe konkrétnych indikátorov chudoby, umožní identifikovať nielen mieru chudoby v konkrétnom sociálnom prostredí, ale aj skupiny ohrozené chudobou. Sú to napríklad nezamestnaní, deti a mladiství, ženy, starí ľudia a ľudia s nízkou úrovňou vzdelania, bezdomovci, ale aj rómska menšina žijúca v osadách závislá na sociálnych dávkach od štátu. Usudzujem, že ľudia prežívajú chudobu ako zahanbenie a ak môžu, zatajujú ju. Platí to aj pre chudobu na Slovensku, nehovorí sa o nej veľa a v prípade ak áno, stretáva sa nie vždy s porozumením iných ľudí.
Key words:chudoba sociálna , sociálna inklúzia, sociálna exklúzia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited