Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Pavol Barát
Identification number: 1406
University e-mail: pavol.barat [at] uniag.sk
 
lecturer - Department of Social Science (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Youth unemployment in district of Senica
Written by (author): Ing. Barbora Rišková
Department: Department of Social Science (FEM)
Thesis supervisor: PhDr. Pavol Barát
Opponent:doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nezamestnanosť mladých ľudí v okrese Senica
Summary:V súčasnosti patrí problematika nezamestnanosti k najsledovanejším javom v podmienkach trhovej ekonomiky. Postavenie mladých ľudí je v tomto koncepte azda najproblematickejšie. Cieľom bakalárskej práce bolo poskytnúť informácie týkajúce sa nezamestnanosti mladých ľudí s konkrétnym zameraním na oblasť okresu Senica a nájsť vhodné riešenia na elimináciu nezamestnanosti danej sociálnej kategórie. Teoretická časť je rozdelená do siedmych podkapitol, ktoré obsahujú základné pojmy zadefinované témou bakalárskej práce. V tejto časti sa snažíme nielen nezamestnanosť definovať no popísať aj príčiny jej vzniku, dôsledky a zároveň predstaviť jej možné eliminácie. Praktická časť je zameraná na empirický prieskum mládeže nachádzajúcej sa v skúmanom prostredí a porovnanie situácie mladých ľudí na Slovensku a v Európskej únii. V poslednej časti sme predstavili návrhy riešenia EÚ, Slovenska a tiež vlastné námety na vyriešenie daného problému.
Key words:nezamestnanosť , mladí ľudia , miera nezamestnanosti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited