Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Pavol Barát
Identification number: 1406
University e-mail: pavol.barat [at] uniag.sk
 
lecturer - Department of Social Science (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Youth unemployment in the Nitra region
Written by (author): Ing. Daniela Krešová
Department: Department of Social Science (FEM)
Thesis supervisor: PhDr. Pavol Barát
Opponent:Ing. Viktor Porhajaš, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nezamestnanosť mládeže v Nitrianskom kraji
Summary:Záverečná bakalárska práca ,,Nezamestnanosť mládeže v Nitrianskom kraji" sa venuje najaktuálnejšiemu problému súčasnej doby. V prvej časti charakterizujeme trh práce a nezamestnanosť, podrobne uvádzame príčiny jej vzniku ako aj jej jednotlivé formy. Druhá časť práce sa zaoberá marginalizovanými skupinami, do ktorých zaraďujeme mládež a mladých ľudí. Výsledky výskumu mládeže v Nitrianskom kraji, t. j. interpretácie a analýzy údajov vlastného empirického výskumu uskutočneného prostredníctvom dotazníka, uvádzame vo vlastnej práci. Na základe zistených poznatkov sme vykonali SWOT analýzu a tak sme identifikovali silné a slabé stránky kraja a tiež príležitosti a ohrozenia pre región z pohľadu problematiky nezamestnanosti. Cieľom záverečnej práce bolo uviesť možnosti riešenia problematiky nezamestnanosti mládeže nielen v rámci Nitrianskeho kraja ale aj v rámci Slovenska.
Key words:trh práce a nezamestnanosť, druhy nezamestnanosti, mládež

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited