Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Pavol Barát
Identification number: 1406
University e-mail: pavol.barat [at] uniag.sk
 
lecturer - Department of Social Science (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Unemployment of Youth in Levice region
Written by (author): Bc. Slavomíra Hrudková
Department: Department of Social Science (FEM)
Thesis supervisor: PhDr. Pavol Barát
Opponent:Ing. Roman Récky, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nezamestnanosť mládeže v okrese Levice
Summary:Záverečná bakalárska práca Nezamestnanosť mládeže v okrese Levice je deskripciou súčasnej situácie tejto sociálnej kategórie vo vybranom sociálnom prostredí. Teoretická časť záverečnej práce je prehľadom stavu riešenej problematiky, konceptualizáciou kľúčových pojmov, identifikuje a charakterizuje problémy súvisiace s nezamestnanosťou mládeže. Praktická časť záverečnej práce je zameraná na hodnotenie relevantných skutočností vybraného prostredia, reflexiu vývoja nezamestnanosti mládeže sledovaného okresu v ostatnej dekáde a analýzu výsledkov vlastného empirického zisťovania. SWOT analýza je vymedzením silných a slabých stránok sledovaného prostredia vo vzťahu k zamestnanosti/nezamestnanosti a identifikáciou príležitostí a rizík trhu práce v okrese Levice v prepojení na trh práce kraja, Slovenska a EÚ.
Key words:nezamestnanosť, druhy nezamestnanosti, mládež, nezamestnanosť mládeže

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited