Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Pavol Barát
Identification number: 1406
University e-mail: pavol.barat [at] uniag.sk
 
lecturer - Department of Social Science (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Attitude of Young People in Trnava Region Towards Farming
Written by (author): Bc. Martina Bajužíková
Department: Department of Social Science (FEM)
Thesis supervisor: PhDr. Pavol Barát
Opponent:Ing. Eva Balážová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Postoj mladých ľudí Trnavského kraja k farmárčeniu
Summary:Základným cieľom záverečnej práce je objasniť potrebu sebazamestnávania s orientáciou na mladých ľudí ako budúcich farmárov. Po teoretickom vymedzení témy práce, sme sa zamerali na prípravu a uskutočnenie vlastného empirického zisťovania. Za týmto účelom sme použili metódu kvantitatívneho výskumu - dotazník. Po vykonaní analýzy získaných relevantných informácií, sme dospeli k poznaniu názorov mladých ľudí na tento možný spôsob integrácie do pracovného prostredia. Výsledky záverečnej práce preukazujú, že nami skúmaná časť mladých ľudí, síce predstavuje súbor vhodných adeptov na potenciálnu možnosť sebazamestnávania, avšak témou vymedzené odvetvie - poľnohospodárstvo, nie je pre túto skupinu dostatočne atraktívne.
Key words:multifunkčnosť poľnohospodárstva, mladí ľudia, mladí farmári, sebazamestnávanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited