Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Pavol Barát
Identification number: 1406
University e-mail: pavol.barat [at] uniag.sk
 
lecturer - Department of Social Science (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of Small and Medium-sized Enterprises in Piešťany
Written by (author): Bc. Monika Víghová
Department: Department of Social Science (FEM)
Thesis supervisor: PhDr. Pavol Barát
Opponent:Ing. Eva Balážová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza podpory malého a stredného podnikania v okrese Piešťany
Summary:Objektom záujmu autora záverečnej bakalárskej práce sú malé a stredné podniky, ktoré predstavujú hnaciu silu zamestnanosti a základ ekonomiky ktoréhokoľvek prostredia. Predmetom záverečnej práce a súčasne jej ústredným cieľom bola analýza podpory malých a stredných podnikov v okrese Piešťany cez subjektívne výpovede jeho reprezentantov. Podstatu informácií práce tvoria výsledky sondy názorov predstaviteľov MSP okresu Piešťany na atribúty jeho podnikateľského prostredia, na mechanizmus a uplatňované nástroje podpory v ňom. Deskripcia, analýza a komentovanie získaných, relevantných, primárnych údajov tvorí jadro vlastnej praktickej časti bakalárskej práce. K subjektívnym výpovediam predstaviteľov MSP daného prostredia sme sa dopracovali prostredníctvom dotazníkovej metódy, ktorá nám umožnila zmapovať situáciu okresu Piešťany v tomto kontexte a zároveň identifikovať silné a slabé stránky mechanizmov podpory malého a stredného podnikania tohto prostredia cez subjektívne stanoviská respondentov nášho súboru.
Key words:stredný podnik, podpora MSP, podnik, mikropodnik , malý podnik

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited