Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Pavol Barát
Identification number: 1406
University e-mail: pavol.barat [at] uniag.sk
 
lecturer - Department of Social Science (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Unemployment of youth in Levice region
Written by (author): Bc. Monika Kučíková
Department: Department of Social Science (FEM)
Thesis supervisor: PhDr. Pavol Barát
Opponent:Ing. Jana Ladvenicová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nezamestnanosť mládeže v Levickom okrese
Summary:Bakalárska práca hodnotí aktuálny stav nezamestnanosti mladých ľudí vo vybranom sociálnom prostredí. Teoretická časť práce predstavuje konceptualizáciu pojmov: nezamestnanosť, druhy nezamestnanosti, nezamestnanosť mládeže. Praktická časť práce je deskripciou a analýzou štatistických údajov o nezamestnanosti v podmienkach SR, ako aj primárnych dát, získaných prostredníctvom dotazníkového prieskumu, uskutočneného na súbore nezamestnaných v okrese Levice. Oslovením nezamestnaných, predovšetkým predstaviteľov mládeže sledovaného prostredia, sme získali poznatky, ktoré umožnili identifikovať príčiny ich nezamestnanosti a uvažovať o možnostiach riešenia tohto stavu.
Key words:nezamestnanosť, mládež, nezamestnanosť mládeže

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited