Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Pavol Barát
Identification number: 1406
University e-mail: pavol.barat [at] uniag.sk
 
lecturer - Department of Social Science (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Choise of optimal structure of human resources in select company
Written by (author): Ing. Štefan Klikáč
Department: Department of Social Science (FEM)
Thesis supervisor: PhDr. Pavol Barát
Opponent:Ing. Roman Récky, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vytváranie optimálnej štruktúry pracovníkov vo vybranom podniku
Summary:Snahou tejto bakalárskej práce, ktorá sa volá, Výber optimálnej štruktúry pracovníkov vo vybranom podniku, bolo poskytnúť súhrnný pohľad na ľudské zdroje. V prvej časti sme sa zamerali na teoretické vedomosti v oblasti personálneho manažmentu, plánovanie ľudských zdrojov, zabezpečovanie, výber, vzdelávanie a hľadanie vhodných metód pre ich výber a pre zabezpečenie optimálnej štruktúry ľudských zdrojov v podniku. V ďalšej časti sme stanovili ciele bakalárskej práce, určili metódy výskumu a materiály, z ktorých boli analyzované informácie vo vlastnej práci. V poslednej kapitole bolo prihliadané hlavne na samotný výskum, hľadanie odpovedí na ciele pomocou dotazníka a navrhnutie riešení pre optimálnu skladbu ľudských zdrojov v podniku. Bakalárska práca obsahuje päť grafov a desať tabuliek.
Key words:ľudské zdroje, plánovanie ľudských zdrojov, metódy výberu ľudských zdrojov, personálna stratégia, optimálna štruktúra ľudských zdrojov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited