Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
Identifikační číslo: 1409
Univerzitní e-mail: danka.moravcikova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra spoločenských vied (FEM)
Vedoucí pracoviště - Kancelária projektových a transferových činností (R R)
Vedoucí pracoviště - Katedra spoločenských vied (FEM)
 
Externí spolupracovnice - Katedra európskych politík (FEŠRR)

Kontakty
     
Výuka     Projekty               Vedené práce     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na SPU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.
Stav
Závěrečná práce
Podrobnosti
1.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Veronika Balážová
Sociálne a ekonomické aspekty predaja z dvora
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
2.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Jana Čurgaliová
Socioekonomické súvislosti vývoja nezamestnanosti v regiónoch Slovenska
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce
3.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Veronika Debrecéniová
The impact of globalization and mcdonaldization on food consumption and food policy
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
4.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Miroslava Ehnová
Inštitúcie na vidieku v podmienkach spoločenskej transformácie
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
5.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Monika Fajčíková
Socioekonomické súvislosti vývoja nezamestnanosti v období globálnej hospodárskej krízy (na príklade okresu Lučenec)
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce
6.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Tímea Fürjészová
Ecovillage as an alternative and innovative model for sustainable rural development
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
7.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Golejová
Socioekonomické súvislosti vývoja nazamestnanosti na Slovensku
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce
8.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Anna Gondeková
Transformácia agrárnej štruktúry a zmeny v agrárnej zamestnanosti v Prešovskom kraji
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce
9.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Bc. Dušana Grebáčová
Consequences of the reform of CAP in the Visegrad countries
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
10.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Ľubomír Gregor
Alternatívne ekonomické systémy v podmienkach ČR a SR
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
11.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Ľubomír Gregor
Migračné trendy v období globálnej hospodárskej krízy
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
12.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Pavol Guba
Sociologické aspekty nezamestnanosti mládeže na Slovensku
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ivana Hamranová
Manažment poľnohospodárskeho podniku v podmienkach meniacich sa vlastníckych vzťahov
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
14.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Paulína Hanková
Kultúrny a sociálny kapitál vo vidieckom cestovnom ruchu v okrese Nitra
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce
15.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Bc. Michaela Helemiková
Spotrebiteľské správanie na trhu s potravinami
červen 2020
Zobrazení závěrečné práce
16.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Natália Homolová
Ochrana spotrebiteľa na trhu s potravinami
květen 2020
Zobrazení závěrečné práce
17.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Andrea Chrenková
Regionálne súvislosti absolventskej nezamestnanosti
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Bc. Tomáš Ivanič
Socio-economic situation of family farms in Slovakia in the EU context
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Martina Karafová
Postoje mladých spotrebiteľov k regionálnym a lokálnym produktom
květen 2020
Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce je nekompletníDisP
Autor: JUDr. Ivana Kochanská
Sociálno-ekonomické a priestorové aspekty hospodárskej kriminality (vo vybranom regióne)
září 2020Zobrazení závěrečné práce
21.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michaela Kostelníková
Životný spôsob a životný štýl vysokoškolských študentov
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
22.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Karina Kőtelešová
Sociálno-ekonomická polarizácia na území Nitrianskeho samosprávneho kraja
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
23.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Miriama Kováčiková
Zhodnotenie súčasného stavu na slovenskom trhu s hovädzím mäsom
červen 2020
Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Mária Králiková
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu slnečnice na Slovensku
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
25.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Sofia Lackovičová
Zelený marketing a ekoznačky ako inovatívne nástroje marketingovej komunikácie v agropotravinárskom sektore
duben 2020
Zobrazení závěrečné práce
26.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Zuzana Lešická
Mladí ľudia na európskom trhu práce
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
27.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Ivana Líšková
Uplatnenie absolventov ekonomických odborov vysokých škôl v praxi
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Eva Molnárová
Vínna cesta ako špecifická forma cestovného ruchu v Nitrianskom regióne
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
29.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Martin Morvay
Sociálne súvislosti podnikania mladých na vidieku
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
30.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Kamila Ondrášová, PhD.
Glokalizácia v agro-biznise a potravinárstve
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
31.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Zuzana Ondrejková
Dopady čerpania projektových podpôr na život vo vidieckych komunitách
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Gabriela Pálová
Vývoj nezamestnanosti a politika trhu práce v okrese Lučenec
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce
33.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Lucia Papanová
Nezamestnanosť ako sociálny problém v podmienkach EÚ
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
34.
Závěrečná práce je rozpracována
DP
Autor: Bc. Anna Pasminková
Bioeconomy as a new model for sustainable growth: regional case studies across Europe
duben 2020
Zobrazení závěrečné práce
35.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucia Petriková
Využívanie voľnej pracovnej sily zamestnávateľmi v Košickom samosprávnom kraji
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Bc. Renáta Rubintová
Prejavy marginalizácie v okrese Lučenec
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
37.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Adam Seidl
Inovačný manažment vo vinárskych podnikoch (prípadová štúdia malých a stredných podnikov v nitrianskom regióne)
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Hana Sitárová
Social consequences of youth unemployment in Slovakia
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
39.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Hana Sitárová
Work patterns of the Slovak youth in the labour market
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
40.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Natália Sťahelová
Inovatívne formy predaja farmárskych produktov (prípadová štúdia)
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
41.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Natália Sťahelová
Marketingová stratégia agropotravinárskeho podniku
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Juraj Staňo
Význam potenciálu tradičnej kultúry vo vidieckom cestovnom ruchu (na území MAS Stredné Ponitrie)
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce
43.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Peter Staško
Využívanie rozvojového potenciálu v obciach Poľný Kesov a Podhájska (komparatívna štúdia)
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lukrécia Šabíková
Young people in the EU labour market
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
45.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Viktória Šályová
Význam potenciálu kultúrneho dedičstva v cestovnom ruchu (prípadová štúdia mikroregiónu Nová Baňa)
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
46.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Veronika Šimunová
Využívanie projektových podpôr pre rozvoj cestovného ruchu (v okrese Skalica)
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Michaela Šmitalová
Sociálno-ekonomické aspekty hospodárskej kriminality
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
48.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisPAutor: JUDr. Ing. Petra Štefeková, PhD.
Inovačný potenciál agropotravinárskeho sektora na Slovensku: výzvy a príležitosti
září 2018
Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce je nekompletní
DisP
Autor: JUDr. Ing. Petra Štefeková, PhD.
Inovačný potenciál agropotravinárskeho sektora na Slovensku: výzvy a príležitosti
září 2018
Zobrazení závěrečné práce
50.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Juraj Švolík
Ekonomické a sociálne dôsledky povodní (na príklade vidieckych obcí)
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
51.
Závěrečná práce je odevzdána
DP
Autor: Bc. Dominik Timár
Súčasné prístupy k riadeniu inovácií a zmien (prípadová štúdia vybraného podniku)
duben 2020
Zobrazení závěrečné práce
52.
Závěrečná práce je rozpracována
DisP
Autor: Ing. Filip Tkáč
Využívanie prvkov biohospodárstva a eko-inovácií v európskych krajinách
září 2023Zobrazení závěrečné práce
53.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Viktória Tužinská
Význam inovácií v podnikateľskej stratégii (pripadová štúdia)
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
54.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Simona Uramová Hricková
Sociálne podnikanie na Slovensku: stav a perspektívy
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
55.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Petra Verešová
Teritoriálne aspekty nezamestnanosti mladých ľudí na Slovensku
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Erik Vívodik
Significance of cooperatives in rural development (case study)
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Erika Vrabcová
Význam a využitie kultúrneho dedičstva v rozvoji vidieka (na príklade obce Tvrdošovce)
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
58.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Anita Vráblová
Vybrané motivačné a stimulačné faktory ovplyvňujúce rozhodovanie subjektov cestovného ruchu
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce
59.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Petra Zálešáková
Sociálno-ekonomická polarizácia na území Západného Slovenska
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
60.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Barbora Žáčiková
Zamestnanosť a nezamestnanosť mládeže v EÚ: trendy a perspektívy
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce
61.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Lívia Žežovská
Inovatívne formy predaja farmárskych produktov (prípadová štúdia)
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
62.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Lívia Žežovská
Marketingová stratégia agropotravinárskeho podniku
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
63.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Dominika Žilová
Alternatívne poľnohospodárstvo v podmienkach EU a Slovenska
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
64.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Jana Žňavová
Socioekonomické a sociokultúrne súvislosti podnikania mladých na vidieku
květen 2012Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BP
Bakalářská práce
DP
Diplomová práce
DisP
Disertační práce
HabP
Habilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisP
Teze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZP
Závěrečná práce
ZPicv
Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzs
Závěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována