Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
Identifikačné číslo: 1409
Univerzitný e-mail: danka.moravcikova [at] uniag.sk
 
Vedúca pracoviska - Kancelária projektových a transferových činností (R R)
Vedúca pracoviska - Katedra spoločenských vied (FEM)
 
Externá spolupracovníčka - Katedra európskych politík (FEŠRR)

Kontakty
     
     
     Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Balážová
Sociálne a ekonomické aspekty predaja z dvora
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Čurgaliová
Socioekonomické súvislosti vývoja nezamestnanosti v regiónoch Slovenska
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Veronika Debrecéniová
The impact of globalization and mcdonaldization on food consumption and food policy
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Miroslava Ehnová
Inštitúcie na vidieku v podmienkach spoločenskej transformácie
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Monika Fajčíková
Socioekonomické súvislosti vývoja nezamestnanosti v období globálnej hospodárskej krízy (na príklade okresu Lučenec)
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Tímea Fürjészová
Ecovillage as an alternative and innovative model for sustainable rural development
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Golejová
Socioekonomické súvislosti vývoja nazamestnanosti na Slovensku
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Anna Gondeková
Transformácia agrárnej štruktúry a zmeny v agrárnej zamestnanosti v Prešovskom kraji
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Dušana Grebáčová
Consequences of the reform of CAP in the Visegrad countries
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubomír Gregor
Alternatívne ekonomické systémy v podmienkach ČR a SR
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ľubomír Gregor
Migračné trendy v období globálnej hospodárskej krízy
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Guba
Sociologické aspekty nezamestnanosti mládeže na Slovensku
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ivana Hamranová
Manažment poľnohospodárskeho podniku v podmienkach meniacich sa vlastníckych vzťahov
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Paulína Hanková
Kultúrny a sociálny kapitál vo vidieckom cestovnom ruchu v okrese Nitra
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Michaela Helemiková
Spotrebiteľské správanie na trhu s potravinami
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Natália Homolová
Ochrana spotrebiteľa na trhu s potravinami
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Andrea Chrenková
Regionálne súvislosti absolventskej nezamestnanosti
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Tomáš Ivanič
Socio-economic situation of family farms in Slovakia in the EU context
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca je rozpracovanáBP
Autor: Martina Karafová
Postoje mladých spotrebiteľov k regionálnym a lokálnym produktom
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca je nekompletná
DizPAutor: JUDr. Ivana Kochanská
Sociálno-ekonomické a priestorové aspekty hospodárskej kriminality (vo vybranom regióne)
september 2020Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Kostelníková
Životný spôsob a životný štýl vysokoškolských študentov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Karina Kőtelešová
Sociálno-ekonomická polarizácia na území Nitrianskeho samosprávneho kraja
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Miriama Kováčiková
Zhodnotenie súčasného stavu na slovenskom trhu s hovädzím mäsom
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Králiková
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu slnečnice na Slovensku
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Sofia Lackovičová
Zelený marketing a ekoznačky ako inovatívne nástroje marketingovej komunikácie v agropotravinárskom sektore
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Lešická
Mladí ľudia na európskom trhu práce
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Líšková
Uplatnenie absolventov ekonomických odborov vysokých škôl v praxi
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Molnárová
Vínna cesta ako špecifická forma cestovného ruchu v Nitrianskom regióne
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Morvay
Sociálne súvislosti podnikania mladých na vidieku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kamila Ondrášová, PhD.
Glokalizácia v agro-biznise a potravinárstve
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Ondrejková
Dopady čerpania projektových podpôr na život vo vidieckych komunitách
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gabriela Pálová
Vývoj nezamestnanosti a politika trhu práce v okrese Lučenec
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Lucia Papanová
Nezamestnanosť ako sociálny problém v podmienkach EÚ
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Anna Pasminková
Bioeconomy as a new model for sustainable growth: regional case studies across Europe
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Petriková
Využívanie voľnej pracovnej sily zamestnávateľmi v Košickom samosprávnom kraji
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Renáta Rubintová
Prejavy marginalizácie v okrese Lučenec
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Adam Seidl
Inovačný manažment vo vinárskych podnikoch (prípadová štúdia malých a stredných podnikov v nitrianskom regióne)
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Hana Sitárová
Social consequences of youth unemployment in Slovakia
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Hana Sitárová
Work patterns of the Slovak youth in the labour market
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Natália Sťahelová
Inovatívne formy predaja farmárskych produktov (prípadová štúdia)
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Natália Sťahelová
Marketingová stratégia agropotravinárskeho podniku
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Juraj Staňo
Význam potenciálu tradičnej kultúry vo vidieckom cestovnom ruchu (na území MAS Stredné Ponitrie)
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Peter Staško
Využívanie rozvojového potenciálu v obciach Poľný Kesov a Podhájska (komparatívna štúdia)
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lukrécia Šabíková
Young people in the EU labour market
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Viktória Šályová
Význam potenciálu kultúrneho dedičstva v cestovnom ruchu (prípadová štúdia mikroregiónu Nová Baňa)
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Veronika Šimunová
Využívanie projektových podpôr pre rozvoj cestovného ruchu (v okrese Skalica)
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Michaela Šmitalová
Sociálno-ekonomické aspekty hospodárskej kriminality
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: JUDr. Ing. Petra Štefeková, PhD.
Inovačný potenciál agropotravinárskeho sektora na Slovensku: výzvy a príležitosti
september 2018Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: JUDr. Ing. Petra Štefeková, PhD.
Inovačný potenciál agropotravinárskeho sektora na Slovensku: výzvy a príležitosti
september 2018
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Švolík
Ekonomické a sociálne dôsledky povodní (na príklade vidieckych obcí)
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca je odovzdanáDP
Autor: Bc. Dominik Timár
Súčasné prístupy k riadeniu inovácií a zmien (prípadová štúdia vybraného podniku)
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Filip Tkáč
Využívanie prvkov biohospodárstva a eko-inovácií v európskych krajinách
september 2023
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Viktória Tužinská
Význam inovácií v podnikateľskej stratégii (pripadová štúdia)
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Simona Uramová Hricková
Sociálne podnikanie na Slovensku: stav a perspektívy
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Petra Verešová
Teritoriálne aspekty nezamestnanosti mladých ľudí na Slovensku
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Erik Vívodik
Significance of cooperatives in rural development (case study)
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Erika Vrabcová
Význam a využitie kultúrneho dedičstva v rozvoji vidieka (na príklade obce Tvrdošovce)
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Anita Vráblová
Vybrané motivačné a stimulačné faktory ovplyvňujúce rozhodovanie subjektov cestovného ruchu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Petra Zálešáková
Sociálno-ekonomická polarizácia na území Západného Slovenska
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Barbora Žáčiková
Zamestnanosť a nezamestnanosť mládeže v EÚ: trendy a perspektívy
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lívia Žežovská
Inovatívne formy predaja farmárskych produktov (prípadová štúdia)
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lívia Žežovská
Marketingová stratégia agropotravinárskeho podniku
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominika Žilová
Alternatívne poľnohospodárstvo v podmienkach EU a Slovenska
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Žňavová
Socioekonomické a sociokultúrne súvislosti podnikania mladých na vidieku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná