Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
Identifikační číslo: 1409
Univerzitní e-mail: danka.moravcikova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra spoločenských vied (FEM)
Vedoucí pracoviště - Kancelária projektových a transferových činností (R R)
Vedoucí pracoviště - Katedra spoločenských vied (FEM)
 
Externí spolupracovnice - Katedra európskych politík (FEŠRR)

Kontakty
     
Výuka     
Projekty
     Publikace
     
     
     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
GarantDruh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
1
 Aktivizácia mládeže v rozvoji vidiekaD. Moravčíková
Program rozvoja vidieka SR 2007-2013
projektový manažér
21.06.2010
21.06.2013
2
 Climate change, ecosystems’ transformation and food security: joint initiatives and research based on EU experience
Jean Monnet
metodický riešiteľ 01.09.2020
01.09.2020
3
D. MoravčíkováHorizont 2020 koordinátor a odborný riešiteľ
01.02.2021
01.02.2021
4
 EIT Climate-KIC in Slovakia
J. Horák
Horizont 2020
administrácia
12.01.202031.01.2020
5
 Európska sieť pre poľnohospodársky výskum a inovácie
Horizont 2020
kontaktná osoba/riešiteľ
01.02.2015
01.02.2018
6
 Globálna univerzita III.: Zavádzanie rozvojových tém do systému univerzitného vzdelávaniaD. MoravčíkováSlovak Aidkoordinátor a metodický riešiteľ20.11.2014
30.05.2016
7
 Globálna univerzita IV.: Zavádzanie rozvojových tém do univerzitného systému vzdelávania
Slovak Aid
garant
01.11.201631.05.2018
8
 Implementácia globálneho rozvojového vzdelávania do edukačného procesu na ekonomických fakultách
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
10.04.2012
31.12.2014
9
 Inovatívne poľnohospodárstvo
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020projektový manažér14.08.201814.12.2018
10
 INPLACE
Horizont 2020
WP koordinátor a odborný riešiteľ
01.01.2021
11 Komunita podporujúca prenos poznatkov s cieľom užšie prepojiť výskum, inovácie a obchodnú sféru.P. Bielik
FP7
riešiteľ
01.10.2013
01.04.2016
12
IROPmetodický riešiteľ
01.09.2021
13D. Moravčíková
Interreg Danube Transnational Programme
projektový manažér a metodický riešiteľ
01.01.2017
30.06.2019
14
 Modely sociálneho poľnohospodárstva ako nástroja podpory inkluzívneho rastu
M. Chreneková
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
27.01.2020
31.12.2022
15
 Moderné prístupy spracovania a predaja vlastných produktov
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020garant11.01.2016
23.03.2016
16 Moderné trendy vo výrobe produktov s vyššou pridanou hodnotouD. MoravčíkováProgram rozvoja vidieka SR 2014-2020
garant
11.01.2016
23.03.2016
17
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020koordinátor01.05.2020
18
 Postoje mladých ľudí k sebazamestnávaniuD. Moravčíková
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
vedúci projektu
01.01.2017
31.12.2019
19D. MoravčíkováVšeobecné výzvyzodpovedný riešiteľ
01.07.2020
02.07.2020
20 POWER4BIOHorizont 2020projektový manažér a metodický riešiteľ 01.10.201831.03.2021
21      Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020 (APVV)
Horizont 2020
garant01.10.2018
31.03.2019
22
 Rozširovať biohospodárstvo v Európe
Horizont 2020
garant
01.02.201931.03.2021
23
 SEED2GROWD. MoravčíkováHorizont 2020garant23.01.2019
31.01.2020
24 Sociálna a občianska participácia vidieckej mládeže
Zmluva o dielo
zodpovedný riešiteľ01.04.200916.03.2010
25 Sociálne a morálne aspekty ekonomického a občianskeho života vidieckej mládežeZmluva o dielo
zodpovedný riešiteľ
01.06.2011
01.05.2013
26 Sociálne inovácie vo vidieckych oblastiach V4 - transfer najlepších praktíkD. Moravčíková
Granty nadácií
garant
01.02.201601.02.2017
27
 Spoločný inovačný inkubátorD. MoravčíkováHorizont 2020garant01.04.2020
28
D. Moravčíková
Erasmus+ KA3
externý expert
01.01.2015
30.04.2016
29 Vidiecka univerzita tretieho vekuD. Moravčíková
OP Ľudské zdroje
projektový manažér, lektor
19.08.2013
31.07.2015
30OP Výskum a inovácie
odborný riešiteľ
19.04.2013
30.06.2015
31 Základy agropodnikania v špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výrobeM. Šimko
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
odborný riešiteľ a organizačný spolupracovník
01.02.2019
32
 Základy podnikania pre mladých začínajúcich poľnohospodárov
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
garant
11.01.201623.03.2016

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý