Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
Identifikační číslo: 1409
Univerzitní e-mail: danka.moravcikova [at] uniag.sk
 
rektorát - adm.centrum - Kancelária projektových a transferových činností (R R)
Vedoucí pracoviště - Katedra spoločenských vied (FEM)
 
Externí spolupracovnice - Katedra európskych politík (FEŠRR)

Kontakty     
     
Projekty
     
     Orgány     Vedené práce
     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
Garant
Druh
Oficiální roleOdkdy
Dokdy
1
Program rozvoja vidieka SR 2007-2013
projektový manažér
21.06.2010
21.06.2013
2
 Climate change, ecosystems’ transformation and food security: joint initiatives and research based on EU experience
Jean Monnet
metodický riešiteľ a lokálny koordinátor
01.09.2020
3
 Digital cross-cutting priority platforms for RUral EconomiesD. Moravčíková
Horizont 2020
koordinátor a odborný riešiteľ
01.02.2021
4 EIT Climate-KIC in SlovakiaHorizont 2020 administrácia
12.01.2020
31.01.2020
5
 Európska sieť pre poľnohospodársky výskum a inovácieP. Bielik
Horizont 2020
kontaktná osoba/riešiteľ01.02.201501.02.2018
6
 Globálna univerzita III.: Zavádzanie rozvojových tém do systému univerzitného vzdelávania
D. Moravčíková
Slovak Aid
koordinátor a metodický riešiteľ
20.11.2014
30.05.2016
7D. Moravčíková
Slovak Aid
garant
01.11.2016
31.05.2018
8
E. Pechočiaková SvitačováKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
10.04.2012
31.12.2014
9
 Inovatívne poľnohospodárstvo
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
projektový manažér
14.08.2018
14.12.2018
10
 INPLACED. Moravčíková
Horizont 2020
garant01.01.2021
11FP7
riešiteľ
01.10.2013
01.04.2016
12K. HalászováIROP
metodický riešiteľ
01.09.2021
13
Interreg Danube Transnational Programme
projektový manažér a metodický riešiteľ 01.01.2017
30.06.2019
14
 Modely sociálneho poľnohospodárstva ako nástroja podpory inkluzívneho rastuM. ChrenekováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
27.01.202031.12.2022
15 Moderné prístupy spracovania a predaja vlastných produktov
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
garant
11.01.201623.03.2016
16 Moderné trendy vo výrobe produktov s vyššou pridanou hodnotou
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
garant11.01.2016
23.03.2016
17D. Moravčíková
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
projektový manažér
01.05.2020
18
 Postoje mladých ľudí k sebazamestnávaniu
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
vedúci projektu
01.01.2017
31.12.2019
19
 Potenciál sociálneho poľnohospodárstva v kontexte inkluzívneho trhu práceD. MoravčíkováVšeobecné výzvy
zodpovedný riešiteľ
01.07.2020
02.07.2020
20 POWER4BIO
Horizont 2020
projektový manažér a metodický riešiteľ
01.10.2018
31.03.2021
21      Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020 (APVV)Horizont 2020
garant
01.10.2018
31.03.2019
22
 Rozširovať biohospodárstvo v Európe
Horizont 2020garant01.02.201931.03.2021
23
 SEED2GROWHorizont 2020garant
23.01.2019
31.01.2020
24
D. Moravčíková
Zmluva o dielo
zodpovedný riešiteľ
01.04.2009
16.03.2010
25
Zmluva o dielo
zodpovedný riešiteľ
01.06.2011
01.05.2013
26Granty nadácií
garant
01.02.2016
01.02.2017
27
D. Moravčíková
Erasmus+ KA3
externý expert
01.01.2015
30.04.2016
28 Vidiecka univerzita tretieho vekuOP Ľudské zdroje
projektový manažér, lektor
19.08.201331.07.2015
29
 Základy agropodnikania v špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výrobe
M. ŠimkoProgram rozvoja vidieka SR 2014-2020odborný riešiteľ a organizačný spolupracovník
01.02.2019
30
 Základy podnikania pre mladých začínajúcich poľnohospodárovProgram rozvoja vidieka SR 2014-2020garant
11.01.2016
23.03.2016

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý