Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
Identifikačné číslo: 1409
Univerzitný e-mail: danka.moravcikova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra spoločenských vied (FEM)
administratíva - Kancelária projektových a transferových činností (R R)
Vedúca pracoviska - Kancelária projektových a transferových činností (R R)
Vedúca pracoviska - Katedra spoločenských vied (FEM)
 
Externá spolupracovníčka - Katedra európskych politík (FEŠRR)

     
     
Projekty
     
Publikácie
     
Orgány
     
     

Obmedziť na:rok začatia: rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1 Aktivizácia mládeže v rozvoji vidieka
Program rozvoja vidieka SR 2007-2013
projektový manažér
21.06.201021.06.2013
2 Climate change, ecosystems’ transformation and food security: joint initiatives and research based on EU experience
Jean Monnet
metodický riešiteľ
01.09.202001.09.2020
3
D. Moravčíková
Horizont 2020
koordinátor a odborný riešiteľ
01.02.2021
01.02.2021
4
 EIT Climate-KIC in SlovakiaJ. HorákHorizont 2020
administrácia
12.01.2020
31.01.2020
5
 Európska sieť pre poľnohospodársky výskum a inovácie
Horizont 2020
kontaktná osoba/riešiteľ
01.02.2015
01.02.2018
6 Globálna univerzita III.: Zavádzanie rozvojových tém do systému univerzitného vzdelávaniaD. Moravčíková
Slovak Aid
koordinátor a metodický riešiteľ
20.11.201430.05.2016
7
D. MoravčíkováSlovak Aidgarant
01.11.2016
31.05.2018
8KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
10.04.2012
31.12.2014
9
 Inovatívne poľnohospodárstvo
D. Moravčíková
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
projektový manažér
14.08.2018
14.12.2018
10
 INPLACEHorizont 2020
WP koordinátor a odborný riešiteľ
01.01.2021
11FP7
riešiteľ
01.10.2013
01.04.2016
12
IROP
metodický riešiteľ
01.09.2021
13D. Moravčíková
Interreg Danube Transnational Programme
projektový manažér a metodický riešiteľ 01.01.201730.06.2019
14
 Modely sociálneho poľnohospodárstva ako nástroja podpory inkluzívneho rastuVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)riešiteľ27.01.202031.12.2022
15
 Moderné prístupy spracovania a predaja vlastných produktovD. MoravčíkováProgram rozvoja vidieka SR 2014-2020
garant
11.01.201623.03.2016
16
 Moderné trendy vo výrobe produktov s vyššou pridanou hodnotou
D. MoravčíkováProgram rozvoja vidieka SR 2014-2020garant11.01.2016
23.03.2016
17D. Moravčíková
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
koordinátor
01.05.2020
18
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
vedúci projektu
01.01.2017
31.12.2019
19
Všeobecné výzvy
zodpovedný riešiteľ
01.07.2020
02.07.2020
20D. MoravčíkováHorizont 2020
projektový manažér a metodický riešiteľ
01.10.2018
31.03.2021
21
      Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020 (APVV)
D. Moravčíková
Horizont 2020
garant01.10.201831.03.2019
22
 Rozširovať biohospodárstvo v Európe
D. Moravčíková
Horizont 2020
garant01.02.201931.03.2021
23 SEED2GROWD. Moravčíková
Horizont 2020
garant
23.01.2019
31.01.2020
24 Sociálna a občianska participácia vidieckej mládežeD. Moravčíková
Zmluva o dielo
zodpovedný riešiteľ01.04.2009
16.03.2010
25
 Sociálne a morálne aspekty ekonomického a občianskeho života vidieckej mládežeD. MoravčíkováZmluva o dielozodpovedný riešiteľ
01.06.2011
01.05.2013
26
 Sociálne inovácie vo vidieckych oblastiach V4 - transfer najlepších praktíkD. Moravčíková
Granty nadácií
garant01.02.2016
01.02.2017
27D. Moravčíková
Horizont 2020
garant
01.04.2020
28
 Strengthening the Impact of Higher Education in the Regions
Erasmus+ KA3
externý expert
01.01.2015
30.04.2016
29D. MoravčíkováOP Ľudské zdroje
projektový manažér, lektor
19.08.201331.07.2015
30
 Vybudovanie výskumného centra AgroBioTechOP Výskum a inovácie
odborný riešiteľ
19.04.2013
30.06.2015
31
 Základy agropodnikania v špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výrobe
M. Šimko
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
odborný riešiteľ a organizačný spolupracovník
01.02.2019
32
 Základy podnikania pre mladých začínajúcich poľnohospodárov
D. Moravčíková
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
garant11.01.201623.03.2016

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončený
zamietnutý