Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
Identifikačné číslo: 1409
Univerzitný e-mail: danka.moravcikova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra spoločenských vied (FEM)
rektorát - adm.centrum - Kancelária projektových a transferových činností (R R)
 
Externá spolupracovníčka - Katedra európskych politík (FEŠRR)

Kontakty
     
Výučba     
Projekty
     
Publikácie          
     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.Názov projektuGarant
Druh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1 Aktivizácia mládeže v rozvoji vidiekaD. MoravčíkováProgram rozvoja vidieka SR 2007-2013
projektový manažér
21.06.2010
21.06.2013
2
 Climate change, ecosystems’ transformation and food security: joint initiatives and research based on EU experience
D. Moravčíková
Jean Monnet
metodický riešiteľ a lokálny koordinátor
01.09.2020
3 Digital cross-cutting priority platforms for RUral EconomiesD. Moravčíková
Horizont 2020
koordinátor a odborný riešiteľ 01.02.2021
4 EIT Climate-KIC in Slovakia
Horizont 2020
administrácia
12.01.2020
31.01.2020
5
 Európska sieť pre poľnohospodársky výskum a inovácie
P. BielikHorizont 2020
kontaktná osoba/riešiteľ
01.02.2015
01.02.2018
6 Globálna univerzita III.: Zavádzanie rozvojových tém do systému univerzitného vzdelávaniaD. MoravčíkováSlovak Aidkoordinátor a metodický riešiteľ
20.11.2014
30.05.2016
7
 Globálna univerzita IV.: Zavádzanie rozvojových tém do univerzitného systému vzdelávaniaD. Moravčíková
Slovak Aid
garant
01.11.2016
31.05.2018
8
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
10.04.2012
31.12.2014
9
 Inovatívne poľnohospodárstvoProgram rozvoja vidieka SR 2014-2020projektový manažér
14.08.2018
14.12.2018
10
 INPLACE
Horizont 2020
garant
01.01.2021
11
 Komunita podporujúca prenos poznatkov s cieľom užšie prepojiť výskum, inovácie a obchodnú sféru.P. BielikFP7riešiteľ
01.10.2013
01.04.2016
12
K. Halászová
IROP
metodický riešiteľ01.09.2021
13
 MADE IN DANUBEInterreg Danube Transnational Programme projektový manažér a metodický riešiteľ 01.01.201730.06.2019
14 Modely sociálneho poľnohospodárstva ako nástroja podpory inkluzívneho rastu
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
27.01.2020
31.12.2022
15
 Moderné prístupy spracovania a predaja vlastných produktov
D. MoravčíkováProgram rozvoja vidieka SR 2014-2020garant
11.01.2016
23.03.2016
16
 Moderné trendy vo výrobe produktov s vyššou pridanou hodnotou
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
garant
11.01.2016
23.03.2016
17
D. MoravčíkováProgram rozvoja vidieka SR 2014-2020
projektový manažér
01.05.2020
18
D. MoravčíkováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)vedúci projektu
01.01.2017
31.12.2019
19
D. Moravčíková
Všeobecné výzvy
zodpovedný riešiteľ
01.07.202002.07.2020
20
 POWER4BIOHorizont 2020projektový manažér a metodický riešiteľ
01.10.2018
31.03.2021
21      Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020 (APVV)Horizont 2020
garant
01.10.201831.03.2019
22
 Rozširovať biohospodárstvo v EurópeD. MoravčíkováHorizont 2020garant01.02.201931.03.2021
23
 SEED2GROW
Horizont 2020
garant
23.01.2019
31.01.2020
24 Sociálna a občianska participácia vidieckej mládežeZmluva o dielo
zodpovedný riešiteľ
01.04.2009
16.03.2010
25 Sociálne a morálne aspekty ekonomického a občianskeho života vidieckej mládeže
Zmluva o dielo
zodpovedný riešiteľ
01.06.2011
01.05.2013
26 Sociálne inovácie vo vidieckych oblastiach V4 - transfer najlepších praktíkGranty nadáciígarant
01.02.2016
01.02.2017
27
D. MoravčíkováErasmus+ KA3
externý expert
01.01.2015
30.04.2016
28
OP Ľudské zdroje
projektový manažér, lektor
19.08.2013
31.07.2015
29
 Základy agropodnikania v špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výrobeM. ŠimkoProgram rozvoja vidieka SR 2014-2020
odborný riešiteľ a organizačný spolupracovník
01.02.2019
30 Základy podnikania pre mladých začínajúcich poľnohospodárov
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
garant11.01.2016
23.03.2016

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý