Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
Identifikačné číslo: 1409
Univerzitný e-mail: danka.moravcikova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra spoločenských vied (FEM)
rektorát - adm.centrum - Kancelária projektových a transferových činností (R R)
Vedúca pracoviska - Kancelária projektových a transferových činností (R R)
Vedúca pracoviska - Katedra spoločenských vied (FEM)
 
Externá spolupracovníčka - Katedra európskych politík (FEŠRR)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.Ecovillage as an alternative way of rural life: Evidence from Hungary and Slovakia
Moravčíková, Danka -- Fürjészová, Tímea
Ecovillage as an alternative way of rural life: Evidence from Hungary and Slovakia. In European Countryside. 10, 4 (2018), s. 693--710. ISSN 1803-8417.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
2.Inštitucionalizácia transferu technológií na SPU v Nitre: stav a perspektívy = Institutionalisation of technology transfer at SUA in Nitra: state of the art and perspectives
Moravčíková, Danka
Inštitucionalizácia transferu technológií na SPU v Nitre: stav a perspektívy = Institutionalisation of technology transfer at SUA in Nitra: state of the art and perspectives. In Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2018, s. 22. ISBN 978-80-89965-05-2 (brož.).
AFFAbstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií2018Podrobnosti
3.Modern innovative approaches of measuring business performance
Čeryová, Dominika -- Turčeková, Natália -- Adamičková, Izabela -- Moravčíková, Danka
Modern innovative approaches of measuring business performance. In MakeLearn and TIIM. Lublin: ToKnowPress, 2018, s. 423--430. ISBN 978-961-6914-23-9.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Podrobnosti
4.Postup pri transfere spôsobu a zariadenia na napájanie jednofázovej elektrickej zásuvky pri výpadku jednej fázy alebo viacerých fáz = Transfer of method and device for activating single phase socket in the event of electrical power outage of single or multiple phases
Cviklovič, Vladimír -- Moravčíková, Danka
Postup pri transfere spôsobu a zariadenia na napájanie jednofázovej elektrickej zásuvky pri výpadku jednej fázy alebo viacerých fáz = Transfer of method and device for activating single phase socket in the event of electrical power outage of single or multiple phases. In Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2018, s. 27--28. ISBN 978-80-89965-05-2 (brož.).
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Podrobnosti
5.Rozvojové vzdelávanie: Témy a metódy III.
Mravcová, Anna -- Mesík, Juraj -- Macák, Milan -- Stachová, Paulína -- Kadlečíková, Mária -- Moravčíková, Danka -- Chreneková, Marcela -- Janto, Juraj -- Pechočiaková Svitačová, Eva
Rozvojové vzdelávanie: Témy a metódy III. 1. vyd. Bratislava : Nadácia Pontis, 2018. 230 s. ISBN 978-80-89895-10-6.
ACBVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2018Podrobnosti
6.Support of young farmers in Kenya in the context of sustainable agriculture
Mravcová, Anna -- Moravčíková, Danka
Support of young farmers in Kenya in the context of sustainable agriculture.  In International scientific days 2018. Praha : Wolters Kluwer ČR. (2018), s. 1738--1754. ISBN 978-80-7598-180-6. URL: https://doi.org/10.15414/isd2018.s8.10.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
7.The state of Slovak university - business cooperation Slovakia: business perspective : study on the cooperation between higher education institutions and public and private organizations
Galán-Muros, Victoria -- Orazbayeva, Balzhan -- Obdržálek, Peter -- Moravčíková, Danka -- Davey, Todd -- Meerman, Arno
The state of Slovak university - business cooperation Slovakia: business perspective : study on the cooperation between higher education institutions and public and private organizations. Münster  : University-business cooperation in Europe. (2018), URL: https://www.ub-cooperation.eu/index/presentations.
GHGPráce zverejnené na internete2018Podrobnosti
8.The state of Slovak university - business cooperation Slovakia: university perspective : study on the cooperation between higher education institutions and public and private organizations
Galán-Muros, Victoria -- Orazbayeva, Balzhan -- Obdržálek, Peter -- Moravčíková, Danka -- Davey, Todd -- Meerman, Arno
The state of Slovak university - business cooperation Slovakia: university perspective : study on the cooperation between higher education institutions and public and private organizations. Münster  : University-business cooperation in Europe. (2018), URL: https://www.ub-cooperation.eu/index/presentations.
GHGPráce zverejnené na internete2018Podrobnosti
9.Transferové centrum SPU v Nitre = Transfer Centre at SUA in Nitra
Moravčíková, Danka -- Štefeková, Petra
Transferové centrum SPU v Nitre = Transfer Centre at SUA in Nitra. In Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2018, s. 48. ISBN 978-80-89965-05-2 (brož.).
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Podrobnosti
10.Zodpovednosť mladých podnikateľov ako samozamestnávateľov, ich etické a globálne kompetencie: Lebeling of young employees as self-employees, ethics and global competences
Pechočiaková Svitačová, Eva -- Moravčíková, Danka
Zodpovednosť mladých podnikateľov ako samozamestnávateľov, ich etické a globálne kompetencie: Lebeling of young employees as self-employees, ethics and global competences.  In Sociálne a psychologické aspekty globálneho trhu práce. Košice : Technická univerzita. (2018), s. 177--184. ISBN 978-80-553-2739-6.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.