Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
Identifikačné číslo: 1409
Univerzitný e-mail: danka.moravcikova [at] uniag.sk
 
Vedúca pracoviska - Kancelária projektových a transferových činností (R R)
Vedúca pracoviska - Katedra spoločenských vied (FEM)
 
Externá spolupracovníčka - Katedra európskych politík (FEŠRR)

Kontakty
     
Výučba     Projekty
     
Publikácie
     Orgány          

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PECHOČIAKOVÁ SVITAČOVÁ, E. -- MORAVČÍKOVÁ, D. Zodpovednosť mladých podnikateľov ako samozamestnávateľov, ich etické a globálne kompetencie: Lebeling of young employees as self-employees, ethics and global competences.  In Sociálne a psychologické aspekty globálneho trhu práce. Košice : Technická univerzita. (2018), s. 177--184. ISBN 978-80-553-2739-6.

Originálny názov:
Zodpovednosť mladých podnikateľov ako samozamestnávateľov, ich etické a globálne kompetencie: Lebeling of young employees as self-employees, ethics and global competences
Anglický názov:
Lebeling of young employees as self-employees, ethics and global competences
Autor:
Pracovisko: Katedra spoločenských vied
Druh publikácie:
článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ:
Technická univerzita
Miesto vydania:
Košice
Rok zverejnenia:
2018
URL:
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany:
177
Do strany: 184
Počet strán:
8
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník:
Sociálne a psychologické aspekty globálneho trhu práce
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Kľúčové slová:
slovenčina: rozhodovanie, etika, podnikanie, mladí ľudia, podnikatelia, manažérske zručnosti, zodpovednosť
Rok uplatnenia:
2018
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
15.09.2018 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Sociálne a psychologické aspekty globálneho trhu práce. Košice: Technická univerzita, 2018. ISBN 978-80-553-2739-6.

Originálny názov:
Sociálne a psychologické aspekty globálneho trhu práce
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-553-2739-6
Vydavateľ: Technická univerzita
Miesto vydania: Košice
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2018
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2018
Posledná zmena:
15.09.2018 22:20 (Import dát z knižnice)