Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
Identifikačné číslo: 1409
Univerzitný e-mail: danka.moravcikova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra spoločenských vied (FEM)
rektorát - adm.centrum - Kancelária projektových a transferových činností (R R)
Vedúca pracoviska - Kancelária projektových a transferových činností (R R)
Vedúca pracoviska - Katedra spoločenských vied (FEM)
 
Externá spolupracovníčka - Katedra európskych politík (FEŠRR)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PECHOČIAKOVÁ SVITAČOVÁ, E. -- MORAVČÍKOVÁ, D. Zodpovednosť mladých podnikateľov ako samozamestnávateľov, ich etické a globálne kompetencie: Lebeling of young employees as self-employees, ethics and global competences.  In Sociálne a psychologické aspekty globálneho trhu práce. Košice : Technická univerzita. (2018), s. 177--184. ISBN 978-80-553-2739-6.

Originálny názov: Zodpovednosť mladých podnikateľov ako samozamestnávateľov, ich etické a globálne kompetencie: Lebeling of young employees as self-employees, ethics and global competences
Anglický názov: Lebeling of young employees as self-employees, ethics and global competences
Autor: Mgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD. (50%)
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. (50%)
Pracovisko: Katedra spoločenských vied
Druh publikácie: článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ: Technická univerzita
Miesto vydania: Košice
Rok zverejnenia: 2018
URL:
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany: 177
Do strany: 184
Počet strán: 8
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník: Sociálne a psychologické aspekty globálneho trhu práce
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Kľúčové slová: slovenčina: rozhodovanie, etika, podnikanie, mladí ľudia, podnikatelia, manažérske zručnosti, zodpovednosť
Rok uplatnenia: 2018
 
Záznam vložil: Mgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD.
Posledná zmena: 15.09.2018 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Sociálne a psychologické aspekty globálneho trhu práce. Košice: Technická univerzita, 2018. ISBN 978-80-553-2739-6.

Originálny názov: Sociálne a psychologické aspekty globálneho trhu práce
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-553-2739-6
Vydavateľ: Technická univerzita
Miesto vydania: Košice
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2018
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2018
Posledná zmena: 15.09.2018 22:20 (Import dát z knižnice)