Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
Identifikačné číslo: 1409
Univerzitný e-mail: danka.moravcikova [at] uniag.sk
 
Vedúca pracoviska - Kancelária projektových a transferových činností (R R)
 
Externá spolupracovníčka - Katedra európskych politík (FEŠRR)

Kontakty     Výučba
     
Projekty     
Publikácie
     Orgány          

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CVIKLOVIČ, V. -- MORAVČÍKOVÁ, D. Postup pri transfere spôsobu a zariadenia na napájanie jednofázovej elektrickej zásuvky pri výpadku jednej fázy alebo viacerých fáz = Transfer of method and device for activating single phase socket in the event of electrical power outage of single or multiple phases. In Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2018, s. 27--28. ISBN 978-80-89965-05-2 (brož.).

Originálny názov: Postup pri transfere spôsobu a zariadenia na napájanie jednofázovej elektrickej zásuvky pri výpadku jednej fázy alebo viacerých fáz = Transfer of method and device for activating single phase socket in the event of electrical power outage of single or multiple phases
Anglický názov:
Transfer of method and device for activating single phase socket in the event of electrical power outage of single or multiple phases
Autor:
doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD. (50%)
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. (50%)
Pracovisko:
Katedra spoločenských vied
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany:
27
Do strany:
28
Počet strán:
2
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: elektrina, poruchy, elektrické obvody, výpadok elektrický
Rok uplatnenia:
2018
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 10.11.2018 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2018. ISBN 978-80-89965-05-2 (brož.).

Originálny názov: Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-89965-05-2 (brož.)
Vydavateľ:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Miesto vydania:
Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2018
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2018
Posledná zmena:
10.11.2018 22:20 (Import dát z knižnice)