Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
Identifikačné číslo: 1409
Univerzitný e-mail: danka.moravcikova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra spoločenských vied (FEM)
rektorát - adm.centrum - Kancelária projektových a transferových činností (R R)
 
Externá spolupracovníčka - Katedra európskych politík (FEŠRR)

     
Výučba     
     
Publikácie
     
Orgány
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MORAVČÍKOVÁ, D. Inštitucionalizácia transferu technológií na SPU v Nitre: stav a perspektívy = Institutionalisation of technology transfer at SUA in Nitra: state of the art and perspectives. In Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2018, s. 22. ISBN 978-80-89965-05-2 (brož.).

Originálny názov:
Inštitucionalizácia transferu technológií na SPU v Nitre: stav a perspektívy = Institutionalisation of technology transfer at SUA in Nitra: state of the art and perspectives
Anglický názov:
Institutionalisation of technology transfer at SUA in Nitra: state of the art and perspectives
Autor:
Pracovisko:
Katedra spoločenských vied
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník:
Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany:
22
Do strany:
22
Počet strán:
1
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: vedecko-technický rozvoj, technológie, transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie, duševné zdravie
Rok uplatnenia:
2018
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 01.12.2018 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2018. ISBN 978-80-89965-05-2 (brož.).

Originálny názov:
Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-80-89965-05-2 (brož.)
Vydavateľ:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Miesto vydania:
Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2018
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2018
Posledná zmena:
10.11.2018 22:20 (Import dát z knižnice)