Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
Identifikačné číslo: 1409
Univerzitný e-mail: danka.moravcikova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra spoločenských vied (FEM)
rektorát - adm.centrum - Kancelária projektových a transferových činností (R R)
Vedúca pracoviska - Kancelária projektových a transferových činností (R R)
Vedúca pracoviska - Katedra spoločenských vied (FEM)
 
Externá spolupracovníčka - Katedra európskych politík (FEŠRR)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MORAVČÍKOVÁ, D. Inštitucionalizácia transferu technológií na SPU v Nitre: stav a perspektívy = Institutionalisation of technology transfer at SUA in Nitra: state of the art and perspectives. In Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2018, s. 22. ISBN 978-80-89965-05-2 (brož.).

Originálny názov: Inštitucionalizácia transferu technológií na SPU v Nitre: stav a perspektívy = Institutionalisation of technology transfer at SUA in Nitra: state of the art and perspectives
Anglický názov: Institutionalisation of technology transfer at SUA in Nitra: state of the art and perspectives
Autor: doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. (100%)
Pracovisko: Katedra spoločenských vied
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 22
Do strany: 22
Počet strán: 1
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: vedecko-technický rozvoj, technológie, transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie, duševné zdravie
Rok uplatnenia: 2018
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
Posledná zmena: 01.12.2018 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2018. ISBN 978-80-89965-05-2 (brož.).

Originálny názov: Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-89965-05-2 (brož.)
Vydavateľ: Centrum vedecko-technických informácií SR
Miesto vydania: Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2018
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2018
Posledná zmena: 10.11.2018 22:20 (Import dát z knižnice)