Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Peter Porubčan, CSc.
Identification number: 1410
University e-mail: peter.porubcan [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Social Science (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Bajcarová
Agrárna politika EÚ a jej vplyv na agrosektor Slovenskej republiky
April 2017Displaying the final thesis
2.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Katarína Balinová
Agrárna politika EÚ a jej vplyv na agrosektor Slovenskej republiky
April 2019Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Katarína Balinová
Možnosti využívania fondov EÚ v obciach a regiónoch SR
May 2018Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Biacovská
Komparácia využívania fondov Európskej Únie v krajoch SR
April 2016Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Blštáková
Sociálna politika EÚ a využívanie Európskeho sociálneho fondu v SR
April 2014Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Boleček
Dopady ekonomickej krízy na krajiny EÚ
May 2011Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radoslava Božiková
Analýza využitia prostriedkov z fondov EU na príklade podniku Roľnícka a obchodná spoločnosť a.s.Bojničky
May 2015Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radoslava Božiková
Možnosti využívania fondov EÚ v obciach a regiónoch SR
May 2013Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tibor Cebo
Zmeny vo fungovaní Európskej únie po prijatí Lisabonskej zmluvy
April 2011Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Cebová
Využívanie Európskeho sociálneho fondu pre adaptáciu pracovnej sily v SR
May 2013Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adriana Corchis
Využívanie Európskeho sociálneho fondu na riešenie nezamestnanosti mládeže
May 2018Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mário Csizmadia
Využívanie Európskeho sociálneho fondu pre adaptáciu pracovnej sily v SR
May 2011Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Karina Czigleová
Možnosti využívania fondov EÚ v obciach a regiónoch SR
April 2016Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Čajková
Dopady súčasnej ekonomickej krízy na krajiny EÚ
April 2014Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Dekan
Komparácia využívania európskych fondov vo vybraných regiónoch SR
April 2011Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Drmolová
Komparácia využívania fondov Európskej Únie v krajoch SR
April 2014Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Paulína Dúbravková
Využívanie fondov EÚ vo vybranom regióne
May 2011Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Erik Filip
Systém ďalšieho vzdelávania v jadrovej elektrárni Mochovce
May 2011Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Katarína Herdová
Agrárna politika EÚ a jej vplyv na agrosektor Slovenskej republiky
May 2017Displaying the final thesis
20.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Samuel Holinga
Využívanie fondov EÚ vo vybranom regióne
April 2021Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Hospodárová
Hodnotenie zavedenia eura v SR
April 2011Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Klára Hozdeková
Agrárna politika EÚ a jej vplyv na agrosektor Slovenskej republiky
April 2016Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrícia Hudecová
Agrárna politika EÚ a jej vplyv na agrosektor Slovenskej republiky
April 2017Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Chudá
Využívanie Európskeho sociálneho fondu na riešenie nezamestnanosti mládeže
May 2015Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karolína Kalincová
Sociálna politika EÚ a využívanie Európskeho sociálneho fondu v SR
April 2016Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Šimon Kaššák
Analýza využívania fondov EÚ na príklade konkrétneho regiónu
May 2015Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Kečkešová
Zmena fungovania Európskej únie po podpísaní Lisabonskej zmluvy
May 2011Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mário Kevély
Porovnanie dopadov hospodárskej krízy na verejný sektor v ČR a SR
April 2011Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Lazarčíková
Prínos Európskeho sociálneho fondu pre rozvoj regiónov SR
April 2016Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Magočová
Komparácia využívania fondov EÚ v krajoch SR
April 2011Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Meľo
Analýza využívania fondov EÚ na príklade konkrétneho regiónu
May 2010Displaying the final thesis
32.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Zuzana Molnárová
Prínos Európskeho sociálneho fondu pre rozvoj regiónov SR
March 2013Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Molnárová
Prínos Európskeho sociálneho fondu pre rozvoj regiónov SR
March 2013Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Monika Moravanská
Využívanie Európskeho sociálneho fondu pre adaptáciu pracovnej sily v SR
May 2018Displaying the final thesis
35.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Nikola Niňajová
Využívanie Európskeho sociálneho fondu pre adaptáciu pracovnej sily v SR
May 2017Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniela Olejníková
Komparácia využívania fondov EÚ v krajoch SR
April 2015Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrícia Paučová
Agrárna politika EÚ a jej vplyv na agrosektor SR
April 2015Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislav Polách
Komparácia využívania fondov EÚ v príhraničných krajoch SR a ČR
April 2017Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Štefan Potocký
Využívanie európskych fondov (na príklade konkrétneho regiónu)
May 2012Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Rubaninská
Využívanie Európskeho sociálneho fondu na riešenie nezamestnanosti mládeže
May 2015Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Siváková
Vplyv Agrárnej politiky EÚ na agrosektor členských krajín
May 2015Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Szalayová
Analýza využitia prostriedkov z fondov EU na príklade vybraného regiónu
April 2016Displaying the final thesis
43.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Katarína Šedovičová
Využívanie Európskeho sociálneho fondu na riešenie nezamestnanosti mládeže
May 2015Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lenka Švecová
Analýza využívania fondov EÚ na príklade konkrétneho regiónu
May 2017Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Tantošová
Vývoj zamestnanosti, nezamestnanosti a miezd v slovenskom poľnohospodárstve
May 2011Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Textorová
Agrárna politika EÚ a jej vplyv na agrosektor Slovenskej republiky
April 2013Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Vladislav Varga
Možnosti využívania fondov EÚ v obciach a regiónoch SR
May 2018Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Vávrová
Využívanie Európskeho sociálneho fondu na riešenie nezamestnanosti mládeže
May 2016Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petronela Viazaničková
Prínos Európskeho sociálneho fondu pre rozvoj regiónov SR
April 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress