Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PhDr. Peter Porubčan, CSc.
Identifikačné číslo: 1410
Univerzitný e-mail: peter.porubcan [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra spoločenských vied (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Bajcarová
Agrárna politika EÚ a jej vplyv na agrosektor Slovenskej republiky
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Katarína Balinová
Agrárna politika EÚ a jej vplyv na agrosektor Slovenskej republiky
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Katarína Balinová
Možnosti využívania fondov EÚ v obciach a regiónoch SR
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Biacovská
Komparácia využívania fondov Európskej Únie v krajoch SR
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Blštáková
Sociálna politika EÚ a využívanie Európskeho sociálneho fondu v SR
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Boleček
Dopady ekonomickej krízy na krajiny EÚ
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Radoslava Božiková
Analýza využitia prostriedkov z fondov EU na príklade podniku Roľnícka a obchodná spoločnosť a.s.Bojničky
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Radoslava Božiková
Možnosti využívania fondov EÚ v obciach a regiónoch SR
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tibor Cebo
Zmeny vo fungovaní Európskej únie po prijatí Lisabonskej zmluvy
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Cebová
Využívanie Európskeho sociálneho fondu pre adaptáciu pracovnej sily v SR
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Adriana Corchis
Využívanie Európskeho sociálneho fondu na riešenie nezamestnanosti mládeže
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mário Csizmadia
Využívanie Európskeho sociálneho fondu pre adaptáciu pracovnej sily v SR
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Karina Czigleová
Možnosti využívania fondov EÚ v obciach a regiónoch SR
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Čajková
Dopady súčasnej ekonomickej krízy na krajiny EÚ
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Dekan
Komparácia využívania európskych fondov vo vybraných regiónoch SR
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Drmolová
Komparácia využívania fondov Európskej Únie v krajoch SR
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Paulína Dúbravková
Využívanie fondov EÚ vo vybranom regióne
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Erik Filip
Systém ďalšieho vzdelávania v jadrovej elektrárni Mochovce
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Katarína Herdová
Agrárna politika EÚ a jej vplyv na agrosektor Slovenskej republiky
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Samuel Holinga
Využívanie fondov EÚ vo vybranom regióne
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Hospodárová
Hodnotenie zavedenia eura v SR
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Klára Hozdeková
Agrárna politika EÚ a jej vplyv na agrosektor Slovenskej republiky
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrícia Hudecová
Agrárna politika EÚ a jej vplyv na agrosektor Slovenskej republiky
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Chudá
Využívanie Európskeho sociálneho fondu na riešenie nezamestnanosti mládeže
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Karolína Kalincová
Sociálna politika EÚ a využívanie Európskeho sociálneho fondu v SR
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Šimon Kaššák
Analýza využívania fondov EÚ na príklade konkrétneho regiónu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Simona Kečkešová
Zmena fungovania Európskej únie po podpísaní Lisabonskej zmluvy
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mário Kevély
Porovnanie dopadov hospodárskej krízy na verejný sektor v ČR a SR
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Lazarčíková
Prínos Európskeho sociálneho fondu pre rozvoj regiónov SR
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Magočová
Komparácia využívania fondov EÚ v krajoch SR
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Meľo
Analýza využívania fondov EÚ na príklade konkrétneho regiónu
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Zuzana Molnárová
Prínos Európskeho sociálneho fondu pre rozvoj regiónov SR
marec 2013Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Molnárová
Prínos Európskeho sociálneho fondu pre rozvoj regiónov SR
marec 2013Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Monika Moravanská
Využívanie Európskeho sociálneho fondu pre adaptáciu pracovnej sily v SR
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Nikola Niňajová
Využívanie Európskeho sociálneho fondu pre adaptáciu pracovnej sily v SR
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniela Olejníková
Komparácia využívania fondov EÚ v krajoch SR
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrícia Paučová
Agrárna politika EÚ a jej vplyv na agrosektor SR
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislav Polách
Komparácia využívania fondov EÚ v príhraničných krajoch SR a ČR
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Štefan Potocký
Využívanie európskych fondov (na príklade konkrétneho regiónu)
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Rubaninská
Využívanie Európskeho sociálneho fondu na riešenie nezamestnanosti mládeže
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Simona Siváková
Vplyv Agrárnej politiky EÚ na agrosektor členských krajín
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Szalayová
Analýza využitia prostriedkov z fondov EU na príklade vybraného regiónu
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Katarína Šedovičová
Využívanie Európskeho sociálneho fondu na riešenie nezamestnanosti mládeže
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lenka Švecová
Analýza využívania fondov EÚ na príklade konkrétneho regiónu
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrea Tantošová
Vývoj zamestnanosti, nezamestnanosti a miezd v slovenskom poľnohospodárstve
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Textorová
Agrárna politika EÚ a jej vplyv na agrosektor Slovenskej republiky
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Vladislav Varga
Možnosti využívania fondov EÚ v obciach a regiónoch SR
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Vávrová
Využívanie Európskeho sociálneho fondu na riešenie nezamestnanosti mládeže
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petronela Viazaničková
Prínos Európskeho sociálneho fondu pre rozvoj regiónov SR
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná