Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Peter Porubčan, CSc.
Identification number: 1410
University e-mail: porubcan [at] is.uniag.sk
 
Lecturer CSc.PhD. - Department of Social Science (FEM) - terminated

     
     
Publications
     Supervised theses
     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
Publications
Code KPČ
Description KPČ
Year
Details
1.
Mládež Podnikanie Farmárčenie
Moravčíková, Danka -- Mravcová, Anna -- Pechočiaková Svitačová, Eva -- Poláček, Miroslav -- Porubčan, Peter
Mládež Podnikanie Farmárčenie. 1st ed. Nitra : ARS Spektrum, 2019. 83 p. ISBN 978-80-973-490-0-4.
BAB
Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019
Details
2.
Možnosti a prekážky udržateľného spôsobu podnikania v poľnohosodárskej prvovýrobe
Barát, Pavol -- Porubčan, Peter
Možnosti a prekážky udržateľného spôsobu podnikania v poľnohosodárskej prvovýrobe.  In Smerom k produktívnemu a udržateľnému svetovému poľnohospodárstvu a potravinovým zdrojom. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 7--19. ISBN 978-80-552-1968-4. URL: https://spu.fem.uniag.sk/mvd2018/isd2018_proceedings/isd_conference_proceedings_sk.pdf.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2019
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.