Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Identifikačné číslo: 1412
Univerzitný e-mail: klara.hennyeyova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra informatiky (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra informatiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Dominik Balga
Bezpečnostné aspekty spracovania informácií v podniku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Beczányiová
Možnosti využitia e-obchodovania v podnikoch agrosektoru
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Melinda Bednárová
Využitie internetu a jeho služieb v podniku
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Nikola Belánová
IKT ako marketingový nástroj v podniku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Blašková
Antivírusové programy - nástroj ochrany údajov v IS podniku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Blašková
Cloud computing – efektívny spôsob využívania IT na spracovanie informácií v podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Bobuš
Antivírusové programy - nástroj ochrany údajov v IS podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Bobuš
IKT na podporu riadenia vo vybranom podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Martina Bugriová
Internet a jeho využitie v práci manažéra
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Daša Do Thaiová
Internet a jeho využitie v práci manažéra
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Lukáš Držík
Informačné technológie na podporu manažérov a ekonómov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Ďuriačová
Prezentácia podniku na Internete
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Fábry
Využitie Internetu a jeho služieb na podporu riadenia
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Nikola Filová
Úloha IKT v práci manažéra
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Sabína Gaľová
Využitie internetového marketingu v podniku
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Róbert Gašparetz
Internet a jeho využitie v práci manažéra
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Gieci
Počítačové vírusy a antivírusové programy
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Greguš
Využitie prezentačných programov v oblasti propagácie podnikateľských subjektov
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Katarína Hamášová, PhD.
Aspekty informačnej bezpečnosti v oblasti implementácie IT a IS v podnikoch agrosektora.
august 2012Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Hriníková
Informačná bezpečnosť v oblasti využívania IKT v podnikoch
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mária Hriníková
E-business - cesta k úspešnému podnikaniu
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Hriníková
Využitie marketingových nástrojov na internete
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristína Hromadová
Internet a jeho využitie v práci manažéra
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Chocholáček
Internet ako významný faktor súčasného podnikania
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Soňa Ilončiaková
Možnosti využitia e-obchodovania v podnikoch agrosektoru
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Erik Janšto
Možnosti využitia informačných technológií v marketingu producentov vína
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Kakošová
Výhody a nevýhody e-obchodovania
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Patrik Kara
Využitie IKT v práci manažéra
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Stanislava Kenderešová
Internet a jeho služby v marketingu
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Stanislava Kenderešová
Internet a jeho využitie v práci manažéra
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Karola Kissová
Úloha IKT v práci manažéra
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tímea Kovácsová
Súčasné trendy elektronického podnikania
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Kupcová
Antivírusové programy - nástroj ochrany údajov v IS podniku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Marek Kurnát
Cloud computing – efektívny a ekonomický spôsob využívania IT na spracovanie informácií v podniku
september 2018Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Paula Lichnerová
IKT na podporu vzdelávania manažérov
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Michal Mikuš
Antivírusové programy - nástroj ochrany údajov v IS podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mária Mlynková
Výhody a nevýhody e-obchodovania
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jozef Németh
Internet a jeho využitie v práci manažéra
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erik Pall
IKT ako marketingový nástroj v podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Rakovský
Prezentácia podniku na Internete
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Remešová
Bezpečnosť digitálneho prostredia v SR
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Melani Richterová
Internet a jeho využitie v práci manažéra
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrea Rusnáková
Internet a jeho využitie v práci manažéra
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Rusnáková
Internetový marketing a jeho vplyv na spotrebiteľské správanie
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Jana Rušinová
Využitie sociálnych sietí v práci manažéra
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Lukáš Sachs
Využitie internetu a jeho služieb v podniku
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristián Schramko
Prezentácia podniku na Internete
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Róbert Szabo
Bezpečnostné aspekty spracovania informácií v podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Róbert Szabo
IKT ako marketingový nástroj v podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zuzana Škopková
Bezpečnostné aspekty spracovania informácií v podniku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Štefunková
IKT ako marketingový nástroj
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristína Ťapayová
Internet a jeho využitie v práci manažéra
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Norbert Trestyanszky
Využitie IKT v práci manažéra
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Juraj Tropp
IKT ako marketingový nástroj
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Trsťan
IKT ako nástroj na podporu logistického systému v podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Sandra Vagyovszká
Využitie e-obchodu v podniku
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Valiček
Využitie Internetu a jeho služieb na podporu riadenia
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Roderik Virágh, PhD.
Aspekty hodnotenia efektívnosti a bezpečnosti využívania IKT v podnikoch
september 2015Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roderik Virágh, PhD.
Bezpečnosť digitálneho prostredia v SR
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Denisa Vrábľová
Informačná bezpečnosť v podniku
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tamara Zuščíková
Internet a jeho služby v marketingu
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná