Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Identification number: 1412
University e-mail: klara.hennyeyova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Informatics (FEM)
Chief official - Department of Informatics (FEM)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Dominik Balga
Bezpečnostné aspekty spracovania informácií v podniku
May 2020Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Beczányiová
Možnosti využitia e-obchodovania v podnikoch agrosektoru
April 2018Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Melinda Bednárová
Využitie internetu a jeho služieb v podniku
May 2016Displaying the final thesis
4.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Nikola Belánová
IKT ako marketingový nástroj v podniku
April 2020Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Blašková
Antivírusové programy - nástroj ochrany údajov v IS podniku
April 2013Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Blašková
Cloud computing – efektívny spôsob využívania IT na spracovanie informácií v podniku
April 2015Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Bobuš
Antivírusové programy - nástroj ochrany údajov v IS podniku
May 2012Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Bobuš
IKT na podporu riadenia vo vybranom podniku
April 2014Displaying the final thesis
9.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Martina Bugriová
Internet a jeho využitie v práci manažéra
May 2020Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daša Do Thaiová
Internet a jeho využitie v práci manažéra
May 2019Displaying the final thesis
11.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lukáš Držík
Informačné technológie na podporu manažérov a ekonómov
May 2013Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Ďuriačová
Prezentácia podniku na Internete
April 2013Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Fábry
Využitie Internetu a jeho služieb na podporu riadenia
April 2013Displaying the final thesis
14.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Nikola Filová
Úloha IKT v práci manažéra
May 2020Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Sabína Gaľová
Využitie internetového marketingu v podniku
April 2019Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Róbert Gašparetz
Internet a jeho využitie v práci manažéra
May 2014Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Gieci
Počítačové vírusy a antivírusové programy
May 2011Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Greguš
Využitie prezentačných programov v oblasti propagácie podnikateľských subjektov
April 2011Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Katarína Hamášová, PhD.
Aspekty informačnej bezpečnosti v oblasti implementácie IT a IS v podnikoch agrosektora.
August 2012Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Hriníková
Informačná bezpečnosť v oblasti využívania IKT v podnikoch
May 2012Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Hriníková
E-business - cesta k úspešnému podnikaniu
May 2014Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Hriníková
Využitie marketingových nástrojov na internete
April 2016Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristína Hromadová
Internet a jeho využitie v práci manažéra
May 2014Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Chocholáček
Internet ako významný faktor súčasného podnikania
April 2014Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Soňa Ilončiaková
Možnosti využitia e-obchodovania v podnikoch agrosektoru
April 2016Displaying the final thesis
26.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Erik Janšto
Možnosti využitia informačných technológií v marketingu producentov vína
May 2020Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Kakošová
Výhody a nevýhody e-obchodovania
May 2016Displaying the final thesis
28.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Patrik Kara
Využitie IKT v práci manažéra
May 2021Displaying the final thesis
29.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Stanislava Kenderešová
Internet a jeho služby v marketingu
April 2020Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Stanislava Kenderešová
Internet a jeho využitie v práci manažéra
May 2018Displaying the final thesis
31.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Karola Kissová
Úloha IKT v práci manažéra
May 2020Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tímea Kovácsová
Súčasné trendy elektronického podnikania
May 2015Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Kupcová
Antivírusové programy - nástroj ochrany údajov v IS podniku
April 2013Displaying the final thesis
34.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Marek Kurnát
Cloud computing – efektívny a ekonomický spôsob využívania IT na spracovanie informácií v podniku
September 2018Displaying the final thesis
35.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Paula Lichnerová
IKT na podporu vzdelávania manažérov
May 2020Displaying the final thesis
36.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Michal Mikuš
Antivírusové programy - nástroj ochrany údajov v IS podniku
May 2018Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mária Mlynková
Výhody a nevýhody e-obchodovania
May 2016Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jozef Németh
Internet a jeho využitie v práci manažéra
May 2018Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erik Pall
IKT ako marketingový nástroj v podniku
April 2015Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Rakovský
Prezentácia podniku na Internete
April 2013Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Remešová
Bezpečnosť digitálneho prostredia v SR
April 2011Displaying the final thesis
42.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Melani Richterová
Internet a jeho využitie v práci manažéra
May 2020Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Rusnáková
Internet a jeho využitie v práci manažéra
May 2017Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Rusnáková
Internetový marketing a jeho vplyv na spotrebiteľské správanie
April 2019Displaying the final thesis
45.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Jana Rušinová
Využitie sociálnych sietí v práci manažéra
May 2020Displaying the final thesis
46.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lukáš Sachs
Využitie internetu a jeho služieb v podniku
May 2016Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristián Schramko
Prezentácia podniku na Internete
May 2011Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Róbert Szabo
Bezpečnostné aspekty spracovania informácií v podniku
May 2014Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Szabo
IKT ako marketingový nástroj v podniku
April 2016Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zuzana Škopková
Bezpečnostné aspekty spracovania informácií v podniku
May 2019Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Štefunková
IKT ako marketingový nástroj
April 2017Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristína Ťapayová
Internet a jeho využitie v práci manažéra
May 2019Displaying the final thesis
53.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Norbert Trestyanszky
Využitie IKT v práci manažéra
May 2021Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Juraj Tropp
IKT ako marketingový nástroj
May 2017Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Trsťan
IKT ako nástroj na podporu logistického systému v podniku
April 2016Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Sandra Vagyovszká
Využitie e-obchodu v podniku
May 2016Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Valiček
Využitie Internetu a jeho služieb na podporu riadenia
May 2012Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Roderik Virágh, PhD.
Aspekty hodnotenia efektívnosti a bezpečnosti využívania IKT v podnikoch
September 2015Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roderik Virágh, PhD.
Bezpečnosť digitálneho prostredia v SR
May 2012Displaying the final thesis
60.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Denisa Vrábľová
Informačná bezpečnosť v podniku
April 2017Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tamara Zuščíková
Internet a jeho služby v marketingu
April 2017Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress