Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Identification number: 1412
University e-mail: klara.hennyeyova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Informatics (FEM)
Chief official - Department of Informatics (FEM)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Security of the digital environment in Slovak republic
Written by (author): Ing. Roderik Virágh, PhD.
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Opponent:Ing. Marcela Hallová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnosť digitálneho prostredia v SR
Summary:Cieľom diplomovej práce je charakterizovať a zhodnotiť bezpečnosť digitálneho prostredia Slovenskej republiky. Diplomová práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť, ktorú predstavuje vlastná práca. Teoretická časť obsahuje charakteristiku bezpečnosti a ochrany IKT vo všeobecnosti a podľa zákona. Práca vyzdvihuje dôležitosť a hodnotu informácií pre rozhodovanie, definíciu informačnej spoločnosti, jej rozvoj a eGovernment v SR a jeho problémy. Poukazuje na dôležitosť bezpečnosti digitálneho prostredia a zobrazuje stav eGovernmentu vo vybraných európskych krajinách. Vlastná práca obsahuje opis vybraných firiem ponúkajúcich produkty a služby pre ochranu IKT, charakteristiku ich potenciálov na základe SWOT analýzy a následné vyhodnotenie SWOT analýz vybraných firiem a určenie ich stratégie pre budúci rozvoj. Výsledkom práce je návrh opatrení pre zlepšenie dostupnosti produktov bezpečnosti digitálneho prostredia pre podnikateľské subjekty Slovenskej republiky.
Key words:digitálne prostredie, informačné systémy, informačná spoločnosť, eGovernment, bezpečnosť informačných systémov, podnikateľské prostredie, SWOT analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited