Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Identification number: 1412
University e-mail: klara.hennyeyova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Informatics (FEM)
Chief official - Department of Informatics (FEM)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Information security in the use of ICT in enterprises
Written by (author): Ing. Lenka Hriníková
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Opponent:doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Informačná bezpečnosť v oblasti využívania IKT v podnikoch
Summary:Stratégia informatizácie spoločnosti je spojená so zvyšovaním pripojenia na Internet, podporou aktivít spojených s využívaním nových informačných a komunikačných technológií a informačných systémov a rozvojom elektronickej komunikácie. Informačné a komunikačné technológie a informačné systémy v podniku musia byť schopné poskytovať manažérom aktuálne a hodnoverné informácie v reálnom čase a preto musia byť adekvátne bezpečné. Informačná bezpečnosť je veľmi dôležitá úloha pre všetkých užívateľov IKT a IS. Informačná bezpečnosť je definovaná ako schopnosť siete alebo informačného systému ako celku odolať s určitou úrovňou spoľahlivosti náhodným udalostiam, alebo nezákonnému, či zákernému konaniu, ktoré ohrozuje dostupnosť, pravosť, integritu a dôvernosť uchovávaných alebo prenášaných údajov a súvisiacich služieb poskytovaných alebo prístupných prostredníctvom týchto sietí a systémov.
Key words:informačné systémy, informačná bezpečnosť, podniky, informačné a komunikačné technológie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited