Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Identification number: 1412
University e-mail: klara.hennyeyova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Informatics (FEM)
Chief official - Department of Informatics (FEM)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Internet and internet services for company management
Written by (author): Ing. Marek Valiček
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Opponent:Ing. Ivo Fandel, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie Internetu a jeho služieb na podporu riadenia
Summary:Riadenie podniku je komplexná a jedna z najdôležitejších úloh manažmentu. Pri riadení sa manažéri stretávajú s veľkým množstvom informácií a využívajú veľké množstvo aplikácií, programov a softvéru. Služby internetu dokážu veľmi efektívne zjednodušiť prácu manažérov a ich využívanie má neustále sa zvyšujúcu tendenciu. Cieľom našej diplomovej práce bolo charakterizovať služby internetu, ktoré najviac podniky využívajú v procese riadenia. A takisto aj určenie miery implementácie najčastejšie využívaných služieb internetu v podniku Milkagro s.r.o. Tiež aj navrhnutie odporúčaní na zlepšenie v oblasti služieb internetu. V práci sme teoreticky zhodnotili možnosti využívania služieb internetu na riadenie marketingu, riadenie finančných tokov, riadenie činností spojených s vyhľadávaním zamestnancov, ako ja riadenie logistiky. V práci bola popísaná a zhodnotená miera implementácie služieb internetu v spoločnosti Milkagro, s.r.o. a ich praktické využitie v praxi. Navrhli sme taktiež možnosti využitia internetu, ako je predaj potravín cez internet, telefonovanie cez VoIP služby a oživenie facebookovej stránky spoločnosti. Internet dnes zohráva dôležitú funkciu v riadení podnikových činností, a je predpoklad, že v budúcnosti sa jeho význam ešte zvýši.
Key words:služby internetu, internet marketing, manažment, internet, Milkagro

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited