Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Identification number: 1412
University e-mail: klara.hennyeyova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Informatics (FEM)
Chief official - Department of Informatics (FEM)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Security aspects of data processing in enterprise
Written by (author): Ing. Róbert Szabo
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Opponent:Ing. Ivo Fandel, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnostné aspekty spracovania informácií v podniku
Summary:Cieľom bakalárskej práce je definovať základné aspekty bezpečnosti informácií. Práca je rozdelená na dve časti. Prvá charakterizuje pojmy ako informácia, informačný systém a proces komunikácie. Táto časť tiež opisuje dôležitosť informačnej bezpečnostnej politiky v podniku, tak ako opisuje rozličné bezpečnostné hrozby - malvér a vírusy a možné následky v prípade bezpečnostného prieniku a tiež legislatívne aspekty používania softvéru. Taktiež je venovaná bezpečnostnému softvéru a opisuje ako môže antivírus, firewall, či šifrovanie predchádzať problémom s bezpečnosťou. Bakalárska práca zdôrazňuje dôležitosť operačných systémov ako základ v boji proti malvéru a iným útokom. Preto je podstatná časť práce venovaná bezpečnosti v dvoch populárnych operačných systémoch -- komerčnému MS Windows 8.1 a "slobodnému" Linux Ubuntu 14.4. Druhá časť opisuje Ubuntu a jeho bezpečnostné riešenia. Výsledkom je porovnanie bezpečnosti týchto systémov a ich výhod a nevýhod v praxi na Slovensku.
Key words:ochrana OS, vírusy, malvér, informácia, operačný systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited