Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Identification number: 1412
University e-mail: klara.hennyeyova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Informatics (FEM)
Chief official - Department of Informatics (FEM)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Internet and its use in the manager´s work
Written by (author): Ing. Kristína Hromadová
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Opponent:Ing. Marcela Hallová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Internet a jeho využitie v práci manažéra
Summary:Bakalárska práca Internet a jeho využitie v práci manažéra sa zameriava na charakteristiky pojmov. Práca je rozdelená na 4 kapitoly. V teoretickej časti sa venujeme vymedzeniu pojmu Internetu, jeho základným službám. Ďalej sa venujeme elektronickému podnikaniu a obchodovaniu, kde sa zameriavame na výhody a nevýhody nákupu cez internet, kategorizácii elektronického podnikania podľa subjektov a s marketingom na internete a internetom na podporu riadenia. V praktickej práci sme si vybrali pre analýzu využitia internetu v práci manažéra konkrétnu spoločnosť, v ktorej sme sa snažili získať informácie osobným rozhovorom s manažérom a jeho podriadenými. Prostredníctvom dotazníka sme sa snažili získať objektívne informácie o využití internetu v práci manažéra, vplyv internetu na prácu manažéra, respondenti nakupujú a predávajú tovary cez internet.
Key words:internet, internetový obchod, manažér, elektronické podnikanie, elektronické obchodovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited