Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Identification number: 1412
University e-mail: klara.hennyeyova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Informatics (FEM)
Chief official - Department of Informatics (FEM)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Company presentation on Internet
Written by (author): Ing. Michaela Ďuriačová
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Opponent:PaedDr. Ján Záhorec, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prezentácia podniku na Internete
Summary:Cieľom diplomovej práce je získanie teoretických vedomostí zaoberajúcich sa tvorbou prezentácie podniku na internete a hlavne praktická zručnosť pri tvorbe internetovej prezentácie podniku využitím online marketingových nástrojov a zhodnotením nákladov na investičný projekt podpory odbytu prostredníctvom internetu. Diplomová práca analyzuje úlohy a funkcie webovej prezentácie v obchodnom živote spoločnosti. Práca v úvode predstavuje súčasnosť internetu, ako aj marketing a teoretickú problematiku internetového marketingu. V práci charakterizujeme firmu Syráreň Havran, a. s. z ekonomického hľadiska a rozvinieme praktickú stránku prezentácie podniku na internete z hľadiska marketingu a prínosu pre podnik. V závere práce stručne vyhodnotíme úroveň a kvalitu web stránky firmy a navrhneme zmeny a doplnenie stránky, ktoré by mala firma urobiť, aby bola efektívna a navrhneme online marketingové nástroje s rozpočtom nákladov.
Key words:podnik, internet, www stránky, prezentácia, internetový marketing

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited