Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Identification number: 1412
University e-mail: klara.hennyeyova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Informatics (FEM)
Chief official - Department of Informatics (FEM)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Business Presentation on the Internet
Written by (author): Ing. Andrej Rakovský
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Opponent:Ing. Vít Pavlovič
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prezentácia podniku na Internete
Summary:Cieľom diplomovej práce je charakteristika prezentácie podniku na internete, zhodnotenie súčasného stavu prezentácie podniku Radar s.r.o. na internete a návrhy na zlepšenie prezentácie spomínaného podniku. V prvej časti diplomovej práce budú, pre lepšie pochopenie, charakterizované pojmy ako podnikanie, podnik, internet, marketing a e-marketing. Za hlavný cieľ diplomovej práce považujeme návrhy na zlepšenie prezentácie podniku na internete, a teda návrhy na vypracovanie kvalitnejšej formy prezentácie na internete. Za týmto účelom bola vybratá firma Radar s.r.o., ktorá na trhu funguje už od roku 1993 a venuje sa poľnohospodárskej prvovýrobe a to od roku 1997. Tento podnik hospodári na 1517,28 ha poľnohospodárskej pôdy a pestuje na nej najmä obilniny, olejniny, okopaniny, technické plodiny a krmoviny. Okrem spomínanej rastlinnej výroby sa venuje aj živočíšnej výrobe a to chovom hovädzieho dobytka, najmä kráv, a výrobou surového kravského mlieka. Ročne tento podnik vyrobí cez 2,7 milióna litrov surového kravského mlieka.
Key words:podnik, poľnohospodárstvo, internet, prezentácia, internetová stránka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited