Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Identifikačné číslo: 1412
Univerzitný e-mail: klara.hennyeyova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra informatiky (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra informatiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Internet a jeho využitie v práci manažéra
Autor: Ing. Róbert Gašparetz
Pracovisko: Katedra informatiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Oponent:Ing. Ivo Fandel, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Internet a jeho využitie v práci manažéra
Abstrakt:Bakalárska práca Internet a jeho využitie pri práci manažéra sa zaoberá stručnou charakteristikou pojmov internet, informačné technológie, marketing a elektronické obchodovanie, pričom sú taktiež spomenuté súčasné trendy v informačných technológiách, ale aj trendy budúce, ktoré budú diktovať tempo v ďalších rokoch. Práca je rozdelené na 3 kapitoly, pričom v teoretickej časti sa venujeme internetu, jeho historickému prechodu až po súčasnosť, ale taktiež, elektronickému obchodovaniu, štruktúre a jeho základným a najpoužívanejším službám. V ďalšej teoretickej časti sa práca zameriava na pojem manažment a prínos internetu pre prácu manažéra. Poukazuje na dôležitosť využitia informačných technológii a systémov pre manažéra, a ich požiadavkám na prácu s internetom, pričom sa tu zameriava na hlavné výhody internetu pri jeho používaní v podniku. Taktiež poukazuje vplyv internetu na ekonomickú, personálnu a marketingovú oblasť práce manažéra. Praktická časť si kladie za cieľ oboznámiť čitateľa s využívaním a efektívnym narábaním internetu a propagáciou svojich webových stránok na internete, čím zvyšuje viditeľnosť spoločnosti. Ide hlavne o využívanie služieb internetu, ktoré manažérovi danej spoločnosti napomáha, zrýchľuje čas, vo vyhľadávaní nových klientov, pričom využíva rôzne reklamné kampane prostredníctvom internetu. Ďalšou výhodou, ktorú manažér využíva pri svojej práci s internetom, je získavanie uchádzačov pomocou pracovných portálov. Táto bakalárska práca by mala priniesť prínos do budúcnosti ľuďom, ktorí sa orientujú manažérskym smerom.
Kľúčové slová:Internet, siete, elektornické obchodovanie, manažér

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene