Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Identification number: 1412
University e-mail: klara.hennyeyova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Informatics (FEM)
Chief official - Department of Informatics (FEM)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Internet and its use in managerial work
Written by (author): Ing. Róbert Gašparetz
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Opponent:Ing. Ivo Fandel, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Internet a jeho využitie v práci manažéra
Summary:Bakalárska práca Internet a jeho využitie pri práci manažéra sa zaoberá stručnou charakteristikou pojmov internet, informačné technológie, marketing a elektronické obchodovanie, pričom sú taktiež spomenuté súčasné trendy v informačných technológiách, ale aj trendy budúce, ktoré budú diktovať tempo v ďalších rokoch. Práca je rozdelené na 3 kapitoly, pričom v teoretickej časti sa venujeme internetu, jeho historickému prechodu až po súčasnosť, ale taktiež, elektronickému obchodovaniu, štruktúre a jeho základným a najpoužívanejším službám. V ďalšej teoretickej časti sa práca zameriava na pojem manažment a prínos internetu pre prácu manažéra. Poukazuje na dôležitosť využitia informačných technológii a systémov pre manažéra, a ich požiadavkám na prácu s internetom, pričom sa tu zameriava na hlavné výhody internetu pri jeho používaní v podniku. Taktiež poukazuje vplyv internetu na ekonomickú, personálnu a marketingovú oblasť práce manažéra. Praktická časť si kladie za cieľ oboznámiť čitateľa s využívaním a efektívnym narábaním internetu a propagáciou svojich webových stránok na internete, čím zvyšuje viditeľnosť spoločnosti. Ide hlavne o využívanie služieb internetu, ktoré manažérovi danej spoločnosti napomáha, zrýchľuje čas, vo vyhľadávaní nových klientov, pričom využíva rôzne reklamné kampane prostredníctvom internetu. Ďalšou výhodou, ktorú manažér využíva pri svojej práci s internetom, je získavanie uchádzačov pomocou pracovných portálov. Táto bakalárska práca by mala priniesť prínos do budúcnosti ľuďom, ktorí sa orientujú manažérskym smerom.
Key words:Internet, siete, elektornické obchodovanie, manažér

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited