Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Identification number: 1412
University e-mail: klara.hennyeyova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Informatics (FEM)
Chief official - Department of Informatics (FEM)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:E-business – the way to successful business
Written by (author): Ing. Mária Hriníková
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Opponent:doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:E-business - cesta k úspešnému podnikaniu
Summary:Veľa firiem si uvedomuje, že ak chcú byť úspešné, musia byť v povedomí zákazníkov. V súčasnej dobe najlepší spôsob, ako sa stať známou firmou, je zamerať svoje podnikanie na internet. Niektoré firmy si však túto skutočnosť neuvedomujú. Cieľom bakalárskej práce bolo definovať základné atribúty jednotlivých typov elektronického podnikania (e-business), poukázať na výhody a nevýhody elektronického obchodu (e-commerce) a navrhnúť realizáciu elektronického obchodu pre obchod so zdravými produktmi -- "Zdravý obchod", ktorý v súčasnosti ešte nemá e-obchod. Pokúsili sme sa dať niekoľko užitočných rád, ako byť úspešným na internete. Domnievame sa, že na začiatku úspešného podnikania sa musíme rozhodnúť, čo chceme dosiahnuť, musíme si stanoviť plán, financovanie podnikania za nízku cenu, vytvoriť webové stránky, spravovať webovú stránku. Bakalársku prácu sme rozdelili do dvoch základných častí, ktoré podávajú jasný obraz o téme. V teoretickej časti sme definovali e-business a e-commerce a ich úlohy v marketingu. V praktickej časti sme vysvetlili ako začať úspešne podnikať na internete a ako byť najlepší v tejto oblasti.
Key words:internet, e-podnikanie, e-obchod, wev stránka, e-marketing

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited