Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Identification number: 1412
University e-mail: klara.hennyeyova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Informatics (FEM)
Chief official - Department of Informatics (FEM)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The use of Internet and its services to support the management
Written by (author): Ing. Michal Fábry
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Opponent:doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie Internetu a jeho služieb na podporu riadenia
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo posúdiť možnosti využívania internetu a jeho služieb na podporu riadenia vo vybranom podnikateľskom subjekte -- firmy ExterierSK, s.r.o. a navrhnúť jeho zlepšenie a zefektívnenie v každodennej riadiacej práci. V súčasnosti patrí internet k najpoužívanejším nástrojom riadenia. V práci uvádzame charakteristiky jednotlivých služieb internetu a rôzne marketingové oblasti, v ktorých sa internet využíva. V úvode práce sme sa zaoberali základnými teoretickými otázkami danej problematiky, ich vysvetlením a porovnávaním teórií viacerých autorov. Vo vlastnej práci, na základe osobných stretnutí s vedením firmy ExterierSK s.r.o., sme posúdili súčasný stav a rozsah využívania internetu a jeho služieb pre ich marketingové a riadiace činnosti. Počas osobných stretnutí s manažmentom podniku sme prediskutovali dôležité informácie z predmetnej oblasti , ktoré sme použili v práci. Akceptovali sme požiadavky a názory manažmentu podniku, ktoré vychádzali z praktických skúseností, výhody a nevýhody niektorých marketingových nástrojov na internete a riešili sme spôsob ich zefektívnenia. V závere práce sme navrhli úpravu www stránky a možnosti zlepšenia využívania prvkov e-obchodovania a ďalších služieb internetu, ktoré by mohli pomôcť podniku pri prezentovaní a poskytovaní modernejších a atraktívnejších služieb pre zákazníka.
Key words:marketing, elektronický obchod, internet, služby internetu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited