Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Identification number: 1412
University e-mail: klara.hennyeyova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Informatics (FEM)
Chief official - Department of Informatics (FEM)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The current trends in e-business
Written by (author): Ing. Tímea Kovácsová
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Opponent:doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Súčasné trendy elektronického podnikania
Summary:Informačné technológie dnes predstavujú obrovský význam pre oblasť obchodu, marketingu a komunikácie. S rozvojom, dostupnosťou a šírením popularity sa stali významnou súčasťou podnikateľskej činnosti firiem. Cieľom bakalárskej práce bolo stručne popísať proces a náležitosti elektronického podnikania, poukázať na jeho výhody a nevýhody, stručne zosumarizovať možnosti pre manažment a marketing a poukázať na nedostatky a navrhnúť nové riešenia a opatrenia na jeho zlepšenie. Ako objekt skúmania sme si vybrali prevádzku Zoner s.r.o. Bratislava, ktorej činnosť je zameraná na elektronické podnikanie. Bakalársku prácu sme rozdelili do dvoch základných častí, ktoré podávajú jasný obraz o téme. V teoretickej časti sme sa venovali analýze jednotlivých druhov elektronického podnikania. V druhej časti práce, na príklade podniku Zoner s.r.o., sme popísali ako elektronické podnikanie môže fungovať v realite. Následne sme sa venovali nedostatkom a návrhom riešení.
Key words:mailing, elektronické podnikanie, e-marketing, databáza, elektronický obchod

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited