Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Identification number: 1412
University e-mail: klara.hennyeyova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Informatics (FEM)
Chief official - Department of Informatics (FEM)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Antivirus programs - tool for data protection in enterprise IS
Written by (author): Ing. Michal Bobuš
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Opponent:Ing. Zuzana Korcová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Antivírusové programy - nástroj ochrany údajov v IS podniku
Summary:Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť fungovanie vírusov a antivírusových programov a pomôcť pri výbere vhodného bezpečnostného riešenia počítačov pre malé a stredne veľké firmy alebo aj pre domácich používateľov. Práca je rozdelená na dve časti. V prvej časti práce sa zaoberáme fungovaním vírusov a ich rozdeleniu podľa rôznych autorov. Ďalej sa snažíme ozrejmiť spôsob, akým pracujú antivírusové programy a prečo je dôležité ich používať. V druhej časti porovnávame 5 vybraných antivírusových riešení, ktoré sú podľa nás najznámejšie a na našom trhu najvhodnejšie pre kúpu. Menovite sa jedná o programy AVG, Avira, Norton AntiVirus, NOD32 a Microsoft Security Essentials. Výsledkom práce je ich zhodnotenie ich kladov a záporov, na základe ktorých predkladáme aj osobné odporúčanie na výber toho najlepšieho.
Key words:antivírusové programy, bezpečnosť počítačov, malé a stredné firmy, domáci používatelia, vírusy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited