Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Identification number: 1412
University e-mail: klara.hennyeyova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Informatics (FEM)
Chief official - Department of Informatics (FEM)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The usage of internet and its services in company
Written by (author): Ing. Melinda Bednárová
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Opponent:Ing. Marcela Hallová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie internetu a jeho služieb v podniku
Summary:Cieľom bakalárskej práce je definovať základné atribúty využívania internetu a jeho služieb zameraných na e-obchodovanie vo vybranom podniku a navrhnúť opatrenia na jeho zefektívnenie. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti sme sa venovali definovaniu internetu a jeho služieb so zameraním na e-obchodovanie. Analyzovali sme využívanie služieb internetu v podnikoch na Slovensku. V praktickej časti sme sa venovali využívaniu služieb internetu a e-obchodovaniu v podniku OSRAM z pohľadu dodávateľov, zákazníkov i zamestnancov. V závere sme navrhli niektoré opatrenia na zlepšenie úrovne využívania služieb internetu a e-obchodovania vo vybranom podniku.
Key words:internet, služby internetu, elektronické podnikanie, elektronický obchod, m-business

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited